Slavnostní předání kanalizace v Mikulášovicích a Jiříkově

Publikováno: 14.12.2005 Autor: red
Slavnostní předání kanalizace v Mikulášovicích a JiříkověMěsta Mikulášovice a Jiříkov ukončila výstavbu nových čistíren odpadních vod a kanalizace v rámci programu P2-5 Severočeské vodárenské společnosti a.s. V obou městech se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s pneumatickou aretací a s oddělenou aerobní destabilizací kalu. Mikulášovická čistírna vod je uzavřená, jiříkovská otevřená. Další rozdíly jsou v délce kanalizace, Mikulášovice mají dvakrát delší potrubí než Jiříkov, a to úctyhodných 7 km a 149 metrů. V Mikulášovicích se na novou kanalizaci napojí přibližně 1200 obyvatel, výhledově pak dva tisíce. Již nyní bylo vybudováno 225 přípojek v celkové délce 1350 metrů. Jiříkov napojil na novou kanalizaci 20 objektů a především přepojil čtyři stávající čistírny odpadních vod. Každá z akcí stála bezmála 65 mil. korun a na financování se podílel Státní fond životního prostředí a Severočeská vodárenská společnost. Díky realizaci obou akcí byly splněny podmínky předepsané Evropskou unií a především se v obou městech zlepší životní prostředí.

Slavnostní přestřižení pásky u čistírny odpadních vod v Jiříkově. Zleva: zástupce Státního fondu životního prostředí, starosta Jiříkova Michal Maják a místopředseda představenstva SVS Ing. Petr Gandalovič.