Sbírka Nadace pro transplantace kostní dřeně

Publikováno: 24.2.2005 Autor: red
Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří jste přispěli v loňském roce a nadále přispíváte na sbírku Nadace pro transplantace kostní dřeně prostřednictvím kasiček, které jsou umístěny v Centrum JUSTY na Třídě 9. května v Rumburku a na Lužickém náměstí v Rumburku, s laskavým svolením majitele p. Jindřicha Streckera, a dále v nové Lékárně U Sovy na Lužickém náměstí v Rumburku, s laskavým svolením majitele firmy RUVAL, a.s. Rumburk. Chtěli bychom jim velice poděkovat za možnost umístit kasičky Nadace v jejich prostorách. A jak taková sbírka vůbec probíhá? Sbírka Nadace je povolena Krajským úřadem v Plzni, který také tuto sbírku kontroluje. Samotná kasička je zapečetěna pověřeným pracovníkem městského úřadu, v jehož místě je kasička umístěna, následné rozpečetění probíhá za účasti pověřených pracovníků městského úřadu, kteří kasičku rozpečetí, a zplnomocněného spolupracovníka Nadace. Následně jsou peníze odeslány na bankovní účet Nadace. Takto již proběhlo v prosinci 2004 rozpečetění kasičky z prodejny Justy na Lužickém náměstí na Městském úřadu v Rumburku a peníze byly ten samý den odeslány na bankovní účet č. 04343043/0300. Nadace pro transplantace kostní dřeně financuje již léta, jako svůj hlavní program, rozvoj dobrovolného dárcovství kostní dřeně. K úhradě vstupního testování dobrovolných dárců stále neexistuje žádná státní dotace ani žádný příspěvek od zdravotních pojišťoven. Růst registru dárců dál podporuje Nadace pro transplantace kostní dřeně svým grantovým programem a mezi jiné zdroje patří i výnos z těchto kasiček. V současné době je počet přihlášených dárců v registru dárců celkem 27614. Vyšetření DNA bylo provedeno u 74 % dárců. Byly a jsou to nemalé peníze, uvážíme-li, že cena vstupních testů každého nového člena registru je kolem 4000,- Kč. Bez tohoto finančního zázemí by Český národní registr dárců dřeně nikdy nemohl existovat. Další programy, které nadace podporuje, jsou investice do nejpotřebnějšího vy-bavení, postgraduální vzdělávání zdravotníků v oblasti hematologie a transplantační medicíny. V loňském roce byly například z peněz nadace zakoupeny přístroje v celkové ceně 670 tisíc Kč. Transplantací kostní dřeně umožněných prostřednictvím Českého národního registrů dárců dřeně bylo k říjnu 2004 již 231. A komu může dát transplantace kostní dřeně šanci na uzdravení z jinak smrtelné nemoci? 40 % nemocných tvoří nemocní s prognosticky nepříznivými formami akutní leukémie, asi třetinu indikací představují různé formy chronických leukémií, další jsou pacienti s chemorezistentními nádory mízních uzlin, těžkými krvetvornými útlumy, nemalý počet naléhavých indikací je u dětských pacientů s vrozenými defekty imunity a látkové přeměny. A co dělat, pokud byste se rozhodli zaregistrovat se do registru dárců a rozšířit jejich počty? Do Českého národního registru dárců dřeně může nově vstoupit každý zdravý člověk ve věku 18-35 let. Registrace zde a veškerá vyšetření jsou samozřejmě bezplatná. Věkové omezení horní hranice je bohužel nutné z důvodu finanční náročnosti testování a vzhledem k tomu, že Vaši dřeň může potřebovat pacient až za několik let. Účast v registru je anonymní a je chráněna před jakýmkoliv zneužitím osobních dat. Jediný skutečný závazek je odpovědnost k vlastnímu rozhodnutí. Dárcovská SMS na číslo 87777 (platné pro všechny operátory). Tvar zprávy: DMS KOSTNIDREN. K tarifní ceně za Vaši SMS bude připočtena částka 30,- Kč + DPH. Projekt „Rozšíření registru dobrovolných dárců kostní dřeně v ČR“ obdrží 27,- Kč. Zde jsou kontaktní telefony a adresy pro všechny, kteří by měli zájem o registraci a tím zvýšit šance dalších lidí na uzdravení:
  • Koordinační centrum Českého národního registru dárců dřeně
  • alej Svobody 80, 323 18 Plzeň
  • MUDr. H. Pittrová
  • MUDr. J. Navrátilová
  • tel. 377 533 300, 377 103 725
  • e-mail: pittrovah@fnplzen.cz navratilovaj@fnplzen.cz
  • www.kostnidren.cz
Poděkování patří všem, kteří se rozhodnou osobně přihlásit do registru, ale i všem, kteří přispějí do kasiček, byť i jedinou korunou.