Šance pro fotografy z Euroregionu Nisa

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Na území Euroregionu Nisa působí od roku 2000 volné sdružení fotografů nazvané KONTAKT, které má v současné době cca 120 členů z Česka, Polska a Německa. Sdružení pořádá pro své členy a příznivce fotografie pravidelné besedy se známými českými i zahraničními autory, fotografické bienále „Černobílá fotografie“, aktivně se podílí na pořádání ekologické fotosoutěže „Zemský ráj“ pořádané turnovským fotoklubem Safír pro autory z celé Evropy, jejímž spolupořadatelem bude od příštího 16. ročníku i Ministerstvo životního prostředí ČR. Sdružení dále pořádá každoročně členskou výstavu a aktivně spolupracuje s polskými kolegy při výměnách autorských a klubových kolekcí. Na září 2005 připravují mezinárodní setkání v Národním parku České Švýcarsko. Z těchto setkání vznikají velmi zajímavé kolekce fotografií, které pak putují po výstavách i mimo Euroregion Nisa. Již druhý rok vyjíždějí s Turnováky po Evropě, kde navštěvují národní parky a s požehnáním jejich ředitelů se dostávají do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. I z takovéhoto cestování vznikají zajímavé fotografické práce, které mohou zhlédnout návštěvníci výstavních síní. V roce 2003 to byla výstava fotek ze slovinského NP a letos se připravuje kolekce z Durmitoru a NP České Švýcarsko. Kromě toho na fotografy z Kontaktu čeká návštěva Maďarska a Rumunska. Je toho ještě více, co v Kontaktu dělají pro zájemce o fotografování. Mimo jiné nezanedbávají ani oblast vzdělávání. Pro začátečníky připravují další cyklus dvouhodinových lekcí a pro pokročilé fotografické dílny. Stává se již tradicí, že na jaro připraví vedení Kontaktu přehlídku fotografické tvorby autorů z Euroregionu Nisa. 1. dubna 2005 bude v galerii Belveder jabloneckého muzea skla a bižuterie slavnostně zahájen již čtvrtý ročník této výstavy. Zájemci o účast mohou do konce února 2005 poslat maximálně 5 ks výstavních fotografií na adresu sídla nebo předsedy sdružení. Na zadní stranu fotografie napište své jméno, adresu, název snímku a datum narození. Podmínkou pro přijetí fotografií je zaslání příspěvku na poštovné a katalog ve výši 80 Kč (3 EURO). Každý autor obdrží na tuto výstavu včas pozvánku. Příspěvek zašlete spolu s fotografiemi nebo poukažte na č. ú. KONTAKTU 198542260217/0100, konstantní symbol = datum narození.
  • KONTAKT, sdružení fotografů Euroregionu Nisa Dvorská 397/24, 460 05 Liberec tel.: 485 164 029 e-mail: kontakt_foto_ern@seznam.cz
  • Břetislav Jansa (předseda sdružení) Alej legií 695, 511 01 Turnov tel.: 732 202 132 e-mail: foto.jansa@tiscali.cz