Rumburští pomáhají Vysokým Tatrám

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Na návrh místostarosty Rumburku Darka Švába schválili rumburští zastupitelé na svém prosincovém zasedání peněžní dar ve výši 100 tisíc korun na likvidaci následků ničivé vichřice ve Vysokých Tatrách. Škoda dosahuje výše 11 milionů slovenských korun a podle odborníků bude její náprava trvat několik desítek let. „Vysoké Tatry postihlo opravdu velké neštěstí, ze kterého se budou vzpamatovávat ještě hodně dlouho. Dar města Rumburka by měl nejen pomoci zmírnit následky katastrofy, ale je i projevem našeho přátelství a blízkého vztahu ke slovenskému státu a jeho obyvatelům,“ řekl starosta Rumburku Ing. Jaroslav Sykáček a dodal: „V naší zemi žije mnoho Slováků a kořeny mnoha českých rodin najdeme právě v zemi pod Tatrami. Proto by měla být pomoc našim sousedům nezpochybnitelnou samozřejmostí.“ Za pomoc v tísni poděkoval všem rumburským občanům primátor města Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš prostřednictvím dopisu zaslaného starostovi Ing. Sykáčkovi. Mezi další štědré dárce patří kromě Rumburku i Liberec, který věnoval 500 tisíc korun, a Jablonec, který ze svého rozpočtu na pomoc Tatrám uvolnil stejně jako Rumburk 100 tisíc korun.