Rumburští policisté bilancují rok 2004

Publikováno: 24.2.2005 Autor: red
Výsledky dosahují lepšího standardu v rámci celé České republiky Vážení čtenáři RN, již uplynul rok od doby, kdy jsem vás informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR v Rumburku za rok 2003. Ve svém dnešním příspěvku vás seznámím s několika čísly, která charakterizují stav a úroveň bezpečnosti osob a majetku v uplynulém roce, tedy v roce 2004. Pro osvěžení paměti opakuji, že služební obvod OOP Rumburk má rozlohu 77 km čtverečních a k pobytu je zde hlášeno přes 16 tisíc obyvatel, tedy 12 % obyvatel bývalého okresu Děčín. Podíl na trestné činnosti v bývalém okrese byl 11,8 %, proti r. 2003 se snížil o 2,04 %. Okresní ředitelství Policie ČR evidovalo v r. 2004 nápad 4172 trestných činů (3670 - údaje v závorce jsou za rok 2003), tedy nárůst o 502 skutků, objasněno z toho bylo 2664 trestných činů (2321), t. j. 63,85 % (63,2 %). V rámci činnosti OOP Rumburk bylo v loňském roce zjištěno či oznámeno 492 trestných činů (508), z nichž byl pachatel zjištěn u 290 případů (347), t. j. u 58,94 % (68,31 %). Z 290 objasněných trestných činů bylo recidivisty spácháno 197 (252), dětmi 3 (6), osobami mladistvými 16 (17), cizinci se dopustili 12 trestných činů (24). Trestná činnost se skládala například z odcizení motorových vozidel - 36 (40), vloupání do motorových vozidel - 57 (56), odcizení jízdních kol - 14 (13), podvodů - 6 (3), výtržnictví - 4 (5), neplnění vyživovací povinnosti - 38 (26), maření výkonu úředního rozhodnutí - 36 (31), podvodů proti sociálnímu a zdravotnímu pojištění - 0 (15), úvěrových podvodů - 8 (22), krádeží vloupáním - 85 (109), z toho vloupání do rekreačních objektů - 19 (28), do bytů - 7 (7), do rodinných domů - 10 (10), do škol - 2 (2). Vražda nebyla spáchána žádná, loupeží bylo 5 (4), objasněny byly 4 (2). Při trestné činnosti byla pachateli způsobena škoda ve výši 38818800,- Kč (31573200,- Kč), policie zajistila hodnoty v částce 697000,- Kč (522200,- Kč). Vlastní činností jsme vypátrali 14 hledaných osob, 1 věc a 5 odcizených vozidel. Na úseku přestupkového řízení bylo administrativně řešeno 460 věcí (287), kdy se jednalo zejména o majetkové přestupky - 206 (130), přestupky proti veřejnému pořádku - 140 (104), řízení vozidla pod vlivem alkoholu - 48 (31), v terénu bylo policisty zjištěno 427 přestupků (845), za něž byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 328800,- Kč (449600,- Kč). Dopravní nehody, ke kterým došlo ve služebním obvodě, tedy na katastrálním území obcí Staré Křečany vč. Brtníků, Rumburku a Jiříkova, měly v loňském roce klesající tendenci. Došlo k 333 (372) dopravním nehodám, což je pokles o 39 nehod, jedná se o největší pokles dopravní nehodovosti v rámci Okresního ředitelství Děčín. Pod vlivem alkoholu došlo k 29 dopravní nehodám, nedání přednosti v jízdě zavinilo 42 nehod, nepřiměřená rychlost má za následek 50 nehod a chodci způsobili 3 nehody. K místům s nejvyšší nehodovostí i loni patřil průtah městem Rumburk od Varnsdorfu na Jiříkov a na Šluknov. Ne ve všech oblastech práce jsme byli alespoň stejně úspěšní jako v předchozím roce, ale lze konstatovat, že dosažené výsledky dosahují lepšího standardu v rámci ČR. Mjr. Ladislav Cink Obvodní oddělení PČR Rumburk