Rumburk bude zatím hospodařit podle rozpočtového provizoria

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Teprve v posledních prosincových dnech definitivně vstoupil v platnost zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2005. Na jeho základě tak mohou být stanoveny a schváleny rozpočty jednotlivých krajů a dále pak měst a obcí. Ty zatím musí hospodařit podle rozpočtových provizorií, a to tak, aby zajistily svůj základní provoz a také provoz všech svých organizací. Rumburské zastupitelstvo přijalo rozpočtové provizorium na rok 2005 na svém 17. zasedání 16. prosince 2004. „Pokud bude státní rozpočet schválen do konce roku 2004 a rozpočet kraje do konce ledna 2005, budeme moci předložit zastupitelům rozpočet Rumburku do konce března,“ ujistil zastupitele místostarosta města Darek Šváb. „Do té doby musí město a všechny jeho organizace nepatrně omezit své běžné výdaje. Během kalendářního čtvrtletí mohou čerpat maximálně 23 % skutečného plnění rozpočtu roku 2004.“ Rozpočtové provizorium předpokládá pro rok 2005 investiční výdaje ve výši 61 milionů korun z vlastních zdrojů, z toho 20 milionů je určeno na pokračující rekonstrukci domu kultury. 7,7 milionů korun chce město investovat do rozvoje bydlení, zejména na rekonstrukci domů, a necelých 7,5 milionu korun na rekonstrukce školských zařízení města. V rozpočtovém provizoriu města se počítá i s rekonstrukcemi chodníků a veřejného osvětlení ve vybraných částech města, s rekonstrukcí sociálního zařízení městské knihovny, areálu kasáren, vybudování vestavby na městském úřadě a rekonstrukcí sklepních prostor. V plánu je též revitalizace rybníka „u dubu“ a „u márnice“ a rekonstrukce regulace Lučního potoka. Na rekonstrukci zimního stadionu, zejména na novou technologii chlazení, novou elektroinstalaci a na nástavbu ochranných skel budou zapotřebí skoro tři miliony korun. Kromě toho město přispěje částkou 4,2 milionu korun na nákup nového hasičského vozidla CAS. Zbývající dva miliony korun získalo město pro rumburské hasiče formou dotace z Generálního ředitelství HZS. Značnou část peněz chce město investovat na přípravy projektových dokumentací pro další rozvoj města. Mezi plánované investiční akce patří rekonstrukce pěší zóny a středu města, vybudování nočního heliportu, vybudování kanalizací a vodovodů v rámci akce „Zlepšení vodohospodářských poměrů Šluknovska“ nebo statické zajištění Kaple profesorů na městském hřbitově a budovy, v níž sídlí Česká spořitelna.