Rozvoj turistiky je také o informacích

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Rumburk chce rozšířit a zdokonalit informační systémy Kvalitní a lehce dostupné informace jsou službou turistům a návštěvníkům dané lokality či města, ale také jednou z forem rozvoje turistiky celé oblasti. S touto myšlenkou se zabýval odbor regionálního rozvoje v Rumburku a došel k závěru, že je vhodné v Rumburku a jeho okolí rozšířit a zdokonalit stávající informační systémy, případně vytvořit nové. To obnáší obnovu nebo vytvoření orientačních směrových značení a turistických značek, informačních desek a orientačních a turistických map, ale i rozšíření PC stanic a veřejně přístupného internetu v knihovnách, komunitních centrech nebo školách. V současné době město Rumburk získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu Podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 273 tisíc korun. Tato částka je vyhražena na zpracování projektové dokumentace. Zbývajících 117 tisíc bude hradit Rumburk ze svého rozpočtu. Na základě vypracované projektové dokumentace bude město žádat o dotaci na realizaci projektu, která se předpokládá v roce 2005. Cílem tohoto projektu je rozvoj informačních a komunikačních technologií v Rumburku, zlepšení služeb cestovního ruchu a jeho infrastruktury, ale také podpora počítačové gramotnosti občanů.