Robert Šatník, nový radní Ústeckého kraje, chce bojovat za zájmy Šluknovska

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Robert Šatník, nový radní Ústeckého kraje, chce bojovat za zájmy ŠluknovskaPane Šatníku, v uplynulých čtyřech letech jste byl členem krajského zastupitelstva a zároveň předsedou komise pro dopravu a členem komise pro kulturu. Dnes tedy můžete zhodnotit, jaký přínos má zřízení krajů pro jednotlivé regiony, zejména takové, jako je Šluknovský výběžek. Myslíte si, že našemu regionu toto zřízení nějak pomohlo, nebo bylo dřívější rozdělení na okresy lepší? Ne, rozdělení na okresy dle mého názoru rozhodně lepší nebylo. Okres byl zároveň moc malý pro řešení rozsáhlejších problémů (např. dopravní infrastruktura), zároveň moc velký, resp. vzdálený řadovému občanovi. Na Šluknovsku, kde jsou dvě pověřené oblasti - Rumburk a Varnsdorf, to lze pocítit v ulehčení dostupnosti úřadů, vždyť komu se dnes stýská po častém dojíždění na úřady do Děčína. Stát a úřady tu mají být pro občana a ne naopak. Současný systém (stát - kraj - pověřené město - obec) to respektuje více. Kraje jsou navíc akceschopnější, než byly doposud stejnou problematikou pověřená, příliš vzdálená ministerstva. Současný problém je však v tom, že kraje jsou rozpočtově příliš svázány. Socialistická vláda krajským zástupcům předává zejména problematické záležitosti, které sama neumí řešit, například zadlužené zdravotnictví, neutěšené školství, poničené silnice, vysokou nezaměstnanost. Zároveň ale nechce pustit peníze, které slibovala a bez nichž jsou všechna řešení velmi vzdálena. Navíc má nyní najednou spoustu nápadů, nyní i zákonných příkazů, jak máme postupovat a řešit právě to, co sama nezvládla. Tahanice o způsob provozování sítě nemocnic je jedním z příkladů. Často se setkáváme s názorem, že Šluknovsko je na okraji zájmu krajských zastupitelů. Myslíte si, že můžete nějak prosadit na kraji větší pozornost a pomoc pro Šluknovsko nebo ovlivnit jejich rozhodování v jeho prospěch? Na okraji mého zájmu rozhodně není! Vlastně s ohlédnutím za minulými čtyřmi roky si troufám tvrdit, že jsem se na kraji téměř ničím jiným než prosazováním našeho regionu ve strukturách kraje nezabýval. Nepodařilo se samozřejmě úplně všechno, co jsem si představoval, myslím si však, že řada věcí se podařila. Z mého pohledu se dařila spolupráce s většinou obcí na Šluknovsku, předpokládám, že stejně to vidí i ony. Základem bylo, když představitelé měst měli jasnou představu, co je třeba pro město a region prosadit, což ne vždy a všude platilo. Jsem schopen na kraji podpořit řadu věcí, ale je třeba, aby byly připraveny vhodné projekty a podklady ze strany zájemců. Pokud jde například o dopravní infrastrukturu, jsem velmi rád, že se podařilo uvést do pořádku jednu z hlavních dopravních tepen z Rybniště do severní části výběžku, ještě se zaměřím na zbývající úsek mezi Velkým Šenovem a Vilémovem, za osobní úspěch považuji opravy silnice u „Mejta“. Díky přičinění dopravní komise, jíž jsem byl předsedou, se podařilo do priorit Ústeckého kraje prosadit i významné dopravní změny ve městě Rumburk, například připravované kruhové objezdy. Konečné prosazení realizace však, vzhledem k objemu vládou krácených krajských financí, nebude jednoduché. I v oblasti kultury a společenského života se podařilo prosadit řadu dotačních titulů, zejména investičních, například na Hrádek, lyžařský areál v Dolním Podluží apod. Podařilo se prosadit, že „kraj“ převzal záštitu například nad hudebním festivalem Čtverec v Dolní Poustevně, tedy významnou akcí pro mladé lidi, a významně podpořil tamní loutkové divadlo a mnoho dalších akcí v regionu. Dnes máte před sebou další čtyři roky práce v krajském zastupitelstvu. Stal jste se radním Ústeckého kraje. Stojíte na začátku nové práce, nebo budete pokračovat v té původní? Ano, členství v krajské radě jsem již přijal, ovšem ne jako uvolněný, krajem zaměstnaný radní, protože to by značně zkomplikovalo mé podnikatelské aktivity, nýbrž jako radní neuvolněný. Zde bych se chtěl i nadále zabývat zejména dopravní problematikou, a to nejlépe jako doposud z pozice předsedy komise pro dopravu. Chtěl bych se také opět stát členem kulturní komise rady. I zde potřebuje náš výběžek, například při grantových řízeních, svého přímluvce. Znovu opakuji, rád podpořím připravené aktivity a iniciativy, vycházející jak od zdejších měst a obcí, tak i od dalších organizací, sdružení nebo podnikatelů. Zanedlouho jsou před námi další volby do zastupitelstev obcí a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, za čtyři roky do Senátu. Uvažujete o některé z těchto cest? Jako předsedy oblastní ODS Šluknovsko se mě samozřejmě budou týkat všechny následující volby. Já osobně mám po krajských volbách na čtyři roky o práci (prosím, nezaměňujme se zaměstnáním) postaráno. Komunální volby by se mě týkaly v mém rodném Varnsdorfu, kde však již nyní předpokládám dostatečně silnou komunální kandidátku, a tak žádné „dublování“ nebude potřeba. Osobní angažmá ve volbách do Parlamentu, ať již do Poslanecké sněmovny, či do Senátu, zatím nepředpokládám. Není to mým cílem či snad snem. Účast na rozhodování v našem kraji je pro mě uspokojující, případné křeslo v Parlamentu by mi jednak asi nepřineslo větší možnost pozitivně ovlivňovat život ve svém rodném městě či regionu, navíc mě ani nemotivují nějaké vidiny finančního prospěchu z velké politiky. Mé podnikání mi poskytuje dostatečné finanční zázemí, politika je proto pro mne občanskou angažovaností, nikoli nutným zdrojem příjmů. Vím však o několika úspěšných lidech, profesionálech ve svém oboru, kteří se budu pokoušet přesvědčit o nezbytnosti jejich vstupu do komunální politiky. O nezbytnosti zapojit se do věcí veřejných. Týká se to Varnsdorfu i Rumburku!