Policie kontroluje trhovce na Šluknovsku

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Jednou z oblastí trestné činnosti, na jejíž rozsah v České republice již delší dobu poukazuje Evropská unie, je obchodování s nelegálními rozmnože-ninami nosičů s audio a video záznamy děl požívajících ochrany autorských práv a prodej plagiátů značkového zboží. Tento obchod v České republice jen kvete, zejména na stáncích a tržištích v příhraničních oblastech. Při potírání této trestné činnosti zazna-menává Služba kriminální policie a vyšetřování v Rumburku ve spolupráci s celní správou viditelné úspěchy. Jen v roce 2004 se konalo na Šluknovsku několik policiejních akcí, které směřovaly k objasnění a potlačení tohoto nezákonného obchodu. Ze spáchání trestných činů souvisejících s prodejem černého zboží, ale i nekolkovaných cigaret bylo obviněno celkem 19 lidí a bylo jim zabaveno zboží v hodnotě 3 milionů korun. Tyto opakované bezpečnostní akce spojené i s domovními prohlídkami realizovali policisté z úseku hospodářské kriminality společně s pracovníky celní správy. Přínosem spolupráce mezi oběma složkami není jen hodnota zabaveného zboží, ale zejména dopadení a usvědčení konkrétních pachatelů. Výsledkem těchto akcí je viditelné potlačení trestné činnosti tohoto druhu ve Šluknovském výběžku. Policie v této souvislosti uvedla, že v akcích zaměřených na odhalování této trestné činnosti bude i nadále pokračovat, a to i ve spolupráci s celní správou.