Poděkování z ÚSP Jiříkov

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Přestože nejsme přímo „Rumburští“, často navštěvujeme naše nejbližší sousední město a zúčastňujeme se akcí v Rumburku pořádaných. Využíváme tedy místního tisku k poděkování za ochotu a vstřícnost, s jakou se zde klienti i zaměstnanci našeho ústavu setkávají. Jmenovitě patří dík paní Hildebrandtové, ředitelce místního muzea, kam chodíme na výstavy, paní K. Dočekalové z IS Loreta za umožnění výstavy našich výtvarných prací, panu Kvasničkovi z mysliveckého sdružení za přednášku s mysliveckou tématikou, paní Věře Houdové, která naše klienty tak dobře připravila na soutěž v aerobiku. Velmi si vážíme spolupráce s rumburským bazénem, kam pravidelně naši obyvatelé dojíždějí, a v neposlední řadě děkujeme římskokatolické církvi, p. Pavlu Tichému, za pomoc a spolupráci, ať již šlo o zapůjčení laviček, matrací a jiného materiálu, nebo nyní také za využívání keramické dílny v Sales. středisku pro děti a mládež v Jiříkově. Těšíme se na další spolupráci s rumburským střediskem NATURA a také s paní Lošťákovou a se sborem Základní umělecké školy Rumburk, kde nám vždycky ochotně vyjdou vstříc. Přejeme Vám všem v novém roce hodně zdraví, lásky a porozumění.