Péče o kulturní památky stojí nemalé peníze

Publikováno: 24.2.2005 Autor: red
Šluknovsko je velmi bohaté na různé architektonické, kulturní a sakrální památky. Mnohé z nich jsou ve velmi zanedbaném stavu, na některé můžeme, bohužel, již jen vzpomínat. Péče o dědictví po našich předcích stojí nemalé peníze. Jen v průběhu roku 2004 byly na regionálních kulturních památkách, spadajících do území správy MěÚ Rumburk, jako obce s přenesenou působností státní správy na úseku památkové péče, zajišťovány záchranné a stavební práce v nákladu téměř 36.000.000,- Kč. Z této částky byla z různých programů Ministerstva kultury ČR poskytnuta dotace ve výši bezmála 3.500.000,- Kč. Zbytek musel být hrazen z kapes jednotlivých vlastníků kulturních památek. Město Rumburk poskytlo na památky, které nejsou v jeho vlastnictví, 250.000,- Kč. V Rumburku se věnovala péče domům ve Šmilovského uličce č.p. 888 a 889, u nichž byla provedena oprava střechy, včetně obkladů štítů. Na Strážném vrchu byla na začátku roku odborně ošetřena lipová alej kolem křížové cesty. Na Lužickém náměstí se opravy fasády směrem do náměstí dočkal dům č.p. 100, u č.p. 103 byla provedena oprava vnitřních rozvodů ZTI a u č.p. 104 osazení dělících dveří v chodbě I. N.P. U kostela sv. Bartoloměje byla oplechována sanktusní věžička, opraven zvon (tzv. „Umíraček“) a byla realizována 1. etapa opravy elektroinstalace. Loreta Rumburk má nově opravenou fasádu na průčelí ambitů a dřevěné výplně ambitů, dále však probíhá restaurování nástropních obrazů v ambitu podél ulice Komenského. Oprava krovu a střechy po požáru a poškozených varhan byla provedena u evangelického kostela na Krásnolipské ulici. Péči o památky se věnují i jiná města. Ve Šluknovském Kulturním domě byla provedna nákladná oprava oken v celém objektu, stále probíhají průběžné stavební úpravy v chalupě č.p. 160. K tomu bylo během roku jen ve Šluknově opraveno přibližně 30 soukromých domů v památkové zóně města Šluknov a také komunikace a chodníky v centru města (kamenná zádlažba). Na Křížovém vrchu bylo opraveno dláždění spojovacích komunikací. Socha sv. Františka byla podrobena celkové restauraci a na kostele sv. Václava bylo nutné rekonstruovat krov a střechy hospodářského objektu u fary. V Krásné Lípě je navržena na prohlášení za kulturní památku vila č.p. 264 (tzv. Zámeček), u které bylo v minulém roce provedeno několik stavebních úprav. Mezi další památky, kterým se památkáři v minulém roce věnovali, patří vodní mlýn č.p. 36 v Rožanech, kde byla provedena celková oprava této jedinečné technické památky, dále pak kostel sv. Mikuláše v Mikulášo-vicích, kde byla opravena fasáda hlavního průčelí, a socha Piety z Dolní Poustevny, kde byla zahájena celková rekonstrukce, včetně jejího přesunu. V Lipové stále probíhá rekonstrukce chalupy č. 424 (sídlo společnosti TUR Šluknovska). Tentokrát se opravy dočkala střecha. V Lipové byla také provedena celková rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého. Na své si přišla i báň věže kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě, která byla nově oplechována.