OTEVŘENÝ DOPIS panu Václavu Markvartovi, jednateli společnosti Rumburská nájemní s.r.o.,

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Obracím se na Vás, pane Markvarte, jako na spoluvlastníka bývalého panského pivovaru v Rumburku s otázkou - Je skutečně nutné začít demolovat tento historický areál? Je zvykem, že člověk si pořizuje nemovitost, aby ji upravil pro bydlení, provozování nějaké činnosti či jinému způsobu zhodnocení investovaných peněz. Varianta, kdy si pořídím objekt za účelem jeho zlikvidování, není tak moc obvyklá. Zvláště pokud se jedná o nejstarší dochovanou stavbu svého druhu v širokém okolí, jež má nedocenitelnou vypovídající historickou hodnotu o vývoji obydlení této lokality nejsevernější oblasti České republiky. Dovedu si představit Vaši námitku, že nemáte dostatek financí na provedení opravy objektu, u kterého není jasné jeho budoucí využití, a tím jistota navrácení investovaných peněz. Ale copak investice do kultury (a tam historie města Rumburku určitě patří) jsou vždy o výdělku. A navíc, je tu spousta organizací a spolků (Tolštejnské panství, Muzeum Děčín a další), které lze oslovit a vyzvat ke spoluúčasti na zachování tohoto jedinečného dokladu stavebního vývoje sídla, které ve své době bylo součástí rozsáhlého a významného Tolštejnského panství. A v neposlední řadě tu je samo Město Rumburk, jehož historii tento areál psal. Určitě by se našla společná řeč na záchranu a odpovídající využití této významné památky. Apeluji na Vás, pane Markvarte - bourání jsme si užili už dost. Petr Diviš referent MěÚ Rumburk pro státní památkovou péči