Nedovolte další zánik historické památky

Publikováno: 24.2.2005 Autor: red
Rád bych reagoval na článek v deníku Právo ze dne 22. 1. 2005 (str. 20) s podtitulem „Rumburk asi přijde o další historickou památku“. Článek reaguje na fakt, že dochází k demolici objektu měšťanského pivovaru, který je součástí zámeckého areálu. Na první pohled se zdá, že demolice tohoto objektu je vhodným řešením jak využít prostor zámeckých hospodářských budov k nynějším potřebám rozvoje města. Zámecké hospodářské objekty, včetně samotného zámku, jsou silně zanedbané a příliš nepřispívají k současnému vzhledu města. Zámek společně s hospodářskými budovami je však nedílnou součástí urbanizace města již z průběhu 16. století a také cenným dokladem kontinuálního rozvoje města. Celý zámecký areál nám poskytuje představu o hospodaření v našem kraji v dobách dávno minulých a dokládá architektonickou a řemeslnou dovednost našich předků. Budovy (včetně zámku) jsou plné informací o zpracování různých materiálů, např. zaklenutí stropů, usazení portálů, atd. Ze všech detailů dýchá historie, která by nás mohla seznámit se životem dávných časů. Je velká škoda, že zmiňované objekty doposud nejsou zapsány do seznamu chráněných kulturních památek a také nebyl proveden stavebně-historický a restaurátorský průzkum, který by patrně odhalil mnoho zajímavých informací. Jsem proto přesvědčen, že by se tato budova měla zachovat. Zámecké hospodářské budovy nemohou za nezájem člověka po několik desetiletí. Dovedl bych si představit citlivou rehabilitaci a adaptaci těchto prostor tak, aby byl zachován celkový koncept zámeckého areálu a byla podtržena jeho zatřená a téměř nečitelná historická hodnota. Například vytvořením ubytovacích prostor, barů, různých klubů, malých prodejen atd. Je ovšem jasné, že vše je o finančních prostředcích a jejich návratnosti. Vlastníci tohoto objektu by měli odolat tlaku, jež může vést k demolici, vyčištění parcely a následnému prodeji. Taktéž stavební úřad by měl zvážit veškeré kroky vedoucí k zániku této budovy. Cena by byla příliš vysoká a poškozeni bychom byli všichni. BcA. Miloš Kubišta restaurátor