Naši živnostníci se budou prokazovat novým průkazem

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Živnostenský úřad Městského úřadu Rumburk upozorňuje podnikatelskou veřejnost, že zákonem č. 438/2003 Sb. došlo ke změně zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Jmenovitě se jedná o to, že živnostenská oprávnění vydaná před dnem 1. ledna 2004 pro provozování živnosti ohlašovací vázané „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví“ od tohoto data považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. Živnostenský úřad je povinen do 1. ledna 2006 po projednání s podnikatelem dosavadní živnostenské oprávnění nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle nové úpravy. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Současně sděluje, že všem držitelům zmíněného živnostenského oprávnění bude zaslána písemná informace se stanovením termínu k projednání provedení změny. Živnostenský úřad však volí i tuto formu informace podnikatelů za účelem zjednodušení kontaktu a umožnění podnikatelům sjednat si počínaje únorem 2005 termín projednání telefonicky mimo termín stanovený v obsílce, a to na tel. číslech 412 356 277, 412 356 675, 412 356 674.