Nadace EURONISA letos podpořila šluknovský Teen Challenge

Publikováno: 14.12.2005 Autor: red
Správní rada Nadace EURONISA se na svém listopadovém zasedání zabývala mimo jiné rozdělením finančních prostředků ve výši 530.000 Kč ve prospěch neziskových organizací. Ze 42 podaných žádostí jich bylo podpořeno třicet dva. Mezi vybranými organizacemi jsou čtyři, které získaly grant poprvé. Za letošní rok nadace pomohla lidem žijícím v Euroregionu Nisa téměř jedním a půl milionem korun. Finanční dar v hodnotě 15 tisíc korun obdrželo v letošním podzimním kole od nadace občanské sdružení Teen Challenge působící ve Šluknově. Z daru bude financován provoz tamního Dětského preventivního centra Klokan. Nadace EURONISA za dobu své činnosti již rozdělila více než 8,7 milionu korun mezi 161 organizací na 473 projektů. Vznikla v roce 1995 z impulsu libereckého Sboru Jednoty bratrské a jejím úkolem je podporovat aktivity zejména z oblasti sociální, kulturní a vzdělávací na území české části Euroregionu Nisa.