Ministr Cyril Svoboda se sešel se zástupci o.p.s České Švýcarsko

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Ministr Cyril Svoboda se sešel se zástupci o.p.s České ŠvýcarskoVe středu 22. 12. 2004 se v Černínském paláci v Praze uskutečnilo slavnostní předvánoční setkání zástupců města Krásné Lípy a obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko s ministrem zahraničních věcí Cyrilem Svobodou a dalšími pozvanými hosty u příležitosti představení několika úspěšných projektů pro region České Švýcarsko, které získaly dotace z fondů Evropské unie. Projekt s názvem Centrum Národního parku České Švýcarsko představil starosta města Krásné Lípy Ing. Zbyněk Linhart. Ministr Svoboda, jenž převzal záštitu nad projektem, poděkoval a popřál tvůrcům projektu mnoho úspěchů při realizaci projektů. Setkání se také zúčastnila předsedkyně České komise pro UNESCO a bývalá senátorka doc. MUDr. Jaroslava Moserová, náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR Mgr. Věra Jourová, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Mgr. Marek Mráz - manažer projektu Integrovaný management ekosystémů, ředitel Národního parku České Švýcarsko RNDr. Zdeněk Patzelt, Cyril Zapletal ze státního podniku Diamo a zástupci Appian Group Europe a.s. v čele s předsedou dozorčí rady Ing. Antonínem Koláčkem. Projekt Centrum Národního parku České Švýcarsko I, který na své projekty z oblasti cestovního ruchu získal z fondů Evropské unie 163 milionů korun, se zaměřuje na vytvoření komplexní nabídky služeb pro návštěvníky parku. Jak uvedl starosta města Ing. Zbyněk Linhart, ze získaných finančních prostředků bude v Krásné Lípě, která je sídlem Národního parku, vybudován nový dům s návštěvnickým centrem s interaktivní expozicí a vzdělávacím střediskem, v rekonstruovaném továrním objektu by mělo vzniknout středisko služeb s novými ubyto-vacími kapacitami a obnovena by měla být i první naučná stezka v České republice - Köglerova naučná stezka Krásnolipskem. Dále se počítá s dokončením sportovně-rekreačního areálu a vybudováním integrovaného komunikačního systému města Krásná Lípa. Dalším úspěšným projektem, který si z evropských fondů odnese částku 10 milionů korun, je Prezentační kampaň České Švýcarsko, jež si klade za úkol podpořit rozvoj cestovního ruchu a zkvalitnit informační obsluhu území Českého Švýcarska. Dotace z Rozvojového programu OSN (UNDP) a ze Světového fondu životního prostředí (GEF) ve výši 1 milionu USD byla v prosinci 2004 přidělena tříletému projektu Integrovaný management ekosystémů v severních Čechách, jehož hlavním cílem je podpora aktivit, které přispějí k ekonomickému rozvoji regionu a zároveň sníží negativní dopad na přírodní ekosystémy. Podle Marka Mráze budou realizovány zejména záměry v oblasti šetrné turistiky a podprojekty na revitalizaci vodních ekosystémů, péči o les a inovativní metody čištění odpadních vod. Dále by měla být vytvořena komunikační platforma pro všechny zainteresované strany, které se budou na projektu podílet.

Ministr Cyril Svoboda si prohlíží obrázky z Českého Švýcarska.