Město Rumburk bojuje o osud nejstarší budovy ve městě

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Město Rumburk bojuje o osud nejstarší budovy ve městěDne 20. ledna se na rumburské radnici sešel starosta města Ing. Jaroslav Sykáček a místostarosta Darek Šváb s vlastníky bývalého zámeckého pivovaru v Rumburku Václavem Markvartem a Robertem Šatníkem, aby společně jednali o jeho dalším osudu. V minulých dnech byla zahájena demolice střechy jednoho z objektů ze šestnáctého století, který byl odborníky označen jako nejstarší budova ve městě. Po vlně nesouhlasu ze strany veřejnosti, vedení města Rumburku i památkářů zahájil Stavební úřad MěÚ Rumburk s majiteli jednání a vyzval je k zastavení demoličních prací. Vedení města je poté opakovaně vyzvalo k jednání o budoucnosti zámeckého pivovaru, při němž z úst představitelů města zaznělo, že zásadně nesouhlasí se záměrem vlastníků zdemolovat historické budovy pivovaru. „Nechceme nikoho omezovat v jeho podnikatelských záměrech,“ vyjádřil se místostarosta Darek Šváb, „ale v případě zámeckého pivovaru je nutné najít společný konsensus, který bude vyhovovat vlastníkům pivovaru i veřejnosti a městu Rumburk. Nemůžeme dopustit, aby nejstarší budovy ve městě podlehly „demoličnímu“ podnikatelskému záměru.“ Václav Markvart, jeden z vlastníků, zdělil, že bourání střechy objektu není demolicí budovy, ale snahou o její zajištění proti zřícení. Podle statického posudku je prý zeď budovy vykloněná o více jak padesát centimetrů a zchátralá střecha s požárem poničenými krovy by mohla údajně zřícení budovy urychlit. Proto přistoupili k tomuto kroku, a to ještě na základě výzvy Stavebního úřadu k neodkladnému zajištění budovy. Dále zdůraznil, že v současné době nemohou v budovách pivovaru podnikat a ani nechtějí do jejich rekonstrukce investovat, protože nejsou vlastníky pozemků, na kterých budovy stojí. Vlastníkem je stát a pánové Šatník a Markvart již přes dva roky žádají o jejich odkoupení. Situaci navíc podle Václava Markvarta komplikuje snaha památkářů o udělení statutu chráněné památky celému areálu zámeckého pivovaru. Pokud by jim ministerstvo kultury vyhovělo, byl by značně ohrožen, ne-li zcela znemožněn podnikatelský záměr vlastníků pivovaru. V tom případě by uvažovali o odprodeji pivovaru státu nebo městu Rumburk. Rumburští představitelé tuto možnost přímo nevyloučili. „Je v zájmu města zvážit, zdali by bylo vhodné areál pivovaru odkoupit a rekonstruovat, nebo zajistit jeho další fungování na základě nějakých společných investic města Rumburk a pánů Markvarta a Šatníka,“ řekl starosta města Ing. Sykáček a dodal, že konečné rozhodnutí bude záležet na Zastupitelstvu města. Účastníci jednání se na závěr shodli na tom, že se do čtrnácti dnů sejdou k dalšímu jednání, na kterém majitelé firmy předloží nabídku možné spolupráce nebo cenu, kterou za pivovar požadují. Do té doby nebudou vlastníci pokračovat v zamýšlené demolici objektů, pokud nebude toto nařízeno ze strany stavebního úřadu z důvodu zajištění zdraví a majetku. „Pokud bude nabídka z druhé strany zajímavá, předstoupíme s ní před naše zastupitelstvo, v opačném případě budou zřejmě nutná další jednání,“ uzavřel schůzku starosta města.

Nejstarší budova v Rumburku - zámecký pivovar, pomalu podléhá zubu času.