Lidé nechtějí kamionové parkoviště ve městě

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Záměr firmy GESPED vybudovat v bývalém areálu pekárny na Jiříkovské ulici v Rumburku parkoviště kamionů s čerpací stanicí a automyčkou se nelíbí rumburským občanům, kteří mají v blízkosti tohoto areálu domy. „Domníváme se, že tento úmysl není v souladu se zájmy města, většiny jeho občanů a zdravým rozumem,“ píší tito občané v dopise adresovaném rumburským zastupitelům, ve kterém mimo jiné zdůrazňují: „Poté, co město velkým nákladem vybudovalo obchvat a zbavilo se cizích kamionů, začnou obytnými částmi města projíždět kamiony vlastní. Poté, co velkým nákladem vybudovalo průmyslovou zónu, dojde k oživení už nepoužívaného průmyslového objektu uprostřed obytných domů. V celém okolí se zhorší hlučnost, vibrace, prašnost, exhalace a už tak dost složitá dopravní situace ve městě.“ Na základě tohoto dopisu požádal tajemník Městského úřadu Rumburk JUDr. Miroslav Majzlík příslušné odbory MěÚ Rumburk o vyjádření se k této problematice a o posouzení oprávněnosti plánované výstavby kamionového parkoviště. Z vyjádření odborů vyplývá, že využití zmíněného areálu pro parkování kamionů a umístění čerpací stanice PHM pro vlastní potřebu je v souladu se stávajícím Územním plánem města Rumburk a z tohoto hlediska nemůže mít město proti tomuto záměru námitek. Na druhou stranu se však odborníci shodují, že vybudováním parkoviště v této lokalitě dojde k negativnímu nárůstu dopravy a snížení bezpečnosti provozu v dané oblasti. To s sebou dále přináší zvýšenou hlučnost, prašnost, zápach a další negativní jevy. Tyto závěry byly poté předloženy rumburským zastupitelům, kteří se problémem zabývali na svém posledním zasedání loňského roku. Zastupitelé se nakonec přiklonili na stranu nespokojených rumburských občanů. V současné době probíhají mezi firmou a představiteli města jednání, která by měla nalézt nejvhodnější řešení celého problému a tajemník Městského úřadu JUDr. Majzlík bude o vývoji situace zastupitele města pravidelně informovat.