Konec roku ve Farní charitě Rumburk

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Naposledy jsme informovali čtenáře o pracovní aktivitě v Parku přátelství, při které byl opět vyhlášen nejlepší „hrabač“ Martínek Demeter a odměněn věcnou cenou v hodnotě 500,- Kč dle vlastního výběru. Farní charita má více projektů, většina z nich se zaměřuje na volný čas mládeže a pomoc rodinám s dětmi. Jednotlivé projekty pracují samostatně, ale jsou schopny podílet se i na společných aktivitách. Prosincové akce jsou toho důkazem. Jedenáctého dne v měsíci se osm dětí sešlo v Seifhennersdorfu s polskými a německými přáteli. Každý z kolektivů měl na dopoledne připraven program a česká strana si na tento den secvičila divadelní pohádku „Červená karkulka“. Se stejnou pohádkou měly děti úspěch i v mateřské školce v Komenského ul. a v Domově důchodců ve Filipově, kde zároveň předaly seniorům drobné dárečky. Na mnoha tvářích těchto lidí bez příbuzných a bez přátel byly vidět krůpěje slziček štěstí. Sv. Mikuláš obcházel celý den (3. 12.) děti ve školce („Josífek“) i v klubovně, kde se sešli klienti z obou projektů. Předposlední setkání (17. 12.) bylo čistě předvánoční a ke konci dne se proměnilo v rozlučkovou diskotéku. Nakonec se hrstka odvážných vydala do lesa ke krmelci a pro čtyřnohé přátele připravila příjemné hodování. Na závěr je důležité podotknout, že v loňském roce proběhlo v rámci NZDM 38 akcí a návštěvnost činila bezmála 4.500 kontaktů. V projektu „Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi“ pak 17 akcí, kterých se zúčastnilo 272 osob a pracovnice se mohou pochlu-bit 885 kontakty v rodinách. Rok 2004 je již za námi, ve vzpomínkách nám zůstaly zážitky z různých soutěží, výletů, táborů a setkání, ale nic z toho by se neuskutečnilo bez podpory jiných lidí a organizací. Mezi ně bezpochyby patří i veřejná sbírka „Pomozte dětem!“; MPSV ČR; MV ČR; Úřad práce Děčín; Městský úřad Rumburk a Varnsdorf; Tříkrálová sbír-ka 2003 a 2004; veřejná sbírka Nadace Euronisa Liberec „Pozvedněte slabé“; Mgr. Peroutková; Tiskárna Mänzel; květinářství Viola; cukrárna Venezia; Elektroservis, p. Konupka; Music centrum, p. Vychytil; Ratio; p. Doškář, autojeřáby; pí Koubková; Nadace Euronisa; Limma-Food; Zelená lékárna, Mgr. Matějček; Tabák, pí Kubátová; Květiny a dárkové zboží, pí Fialová; Česká Kooperativa; Velveta; pí Soukupová; pí Nedvědová; Řeznictví Formánek; Řeznictví Patkolo; Hemelík, Autodoprava; Večerka, pí Sedláčková; Voda-topení-plyn, p. Horák; Mgr. P. Tichý z fary Rumburk a ostatní dárci. Všem vřele děkujeme a přejeme do nového roku mnoho pracovních i osobních úspěchů. Martina Škodová z a tým pracovnic FCH Rumburk