Katalog sociálních služeb ve Šluknovském výběžku je na světě

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Realizační skupině pro komunitní plánování sociálních služeb ve Šluknovském výběžku se podařilo za finančního přispění Ústeckého kraje, Agentury Pondělí, o.s. a měst Rumburk, Varnsdorf a Krásná Lípa vytisknout 2000 kusů Katalogu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku. Tento dokument bude dne 14. 1. 2005 předán na jednání SPRŠ v Lipové u Šluknova všem zástupcům měst a obcí v našem regionu. Katalog má sloužit široké veřejnosti v orientaci sociálních služeb poskytovaných na Šluknovsku různými organizacemi a institucemi a přináší cenné informace o jejich rozsahu a kvalitě. Vzhledem ke stále měnící se situaci v této oblasti bude katalog průběžně aktualizován a doplňován, takže občané budou mít k dispozici stále čerstvé a aktuální informace. Katalog je rozdělen na několik částí, které poskytují kompletní informace o službách pro seniory, pro osoby ohrožené drogou, pro zdravotně postižené občany, pro děti a mládež, etnické skupiny a pro osoby v nouzi a náhlé životní krizi. Publikace je tištěna na kvalitním křídovém papíře a doplněna řadou informativních fotografií. Údaje o jednotlivých službách zahrnují nejen rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, ale i kontakty na zodpovědné osoby, důležitá telefonní čísla, výši finanční úhrady za poskytované služby, bezbariérovost jednotlivých sociálních zařízení, délku čekací doby, provozní doby zařízení a podobně. Občané jednotlivých měst budou mít možnost seznámit se s katalogem prostřednictvím jednotlivých městských či obecních úřadů - v Rumburku budou katalogy k dispozici nejen na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Rumburk, na rumburské pobočce Úřadu práce, na pobočce OSSZ Rumburk, na pobočce VZP v Rumburku, ale například i v čekárnách praktických lékařů.