Hospodaření města Rumburk skončilo s velkým přebytkem

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
Podle konečných výsledků hospodaření města Rumburk za rok 2004 dosáhl celkový objem příjmů rozpočtu města výše 303,5 milionů korun. Ve stejném období dosáhly výdaje města celkem hodnoty 276 milionů korun, z toho investiční výdaje činily 59,3 milionů Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2004 přesahoval částku 24,3 milionů korun. Tato částka představuje současně i hodnotu přebytku hospodaření města za rozpočtový rok. „Jedná se o nejvyšší přebytek ročního hospodaření, kterého město dosáhlo od roku 1990. Současně s tím však velmi dynamicky snižujeme výši svých úvěrových závazků a tím i dluhovou službu města. Ta přitom již byla na jedné z nejnižších hodnot mezi stejně velkými městy ČR,“ vysvětluje místostarosta města Darek Šváb, který je odpovědný za hospodaření města. „To všechno se nám daří i přes to, že každý rok investujeme desítky až stovky milionů korun do rozvoje města. Další projekty v úhrnné výši blížící se téměř k hodnotě jedné miliardy korun město připravuje k realizaci na příští roky. Výjimečný výsledek, kterého jsme v minulém roce dosáhli, nám k tomuto otevírá dveře,“ dodává.