HISTORICKÉ SKALNÍ RYTINY A NÁPISY V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

Publikováno: 24.2.2005 Autor: red
Skalní rytiny představují cenný historický pramen. Jsou připomínkou lidské každodennosti od pozdního středověku po současnost. Souvisejí s turistickým ruchem, výrobními a prospektorskými aktivitami mimo obce, úkryty místních obyvatel za válek, také s cestami, ať už zaniklými, nebo dodnes užívanými. Dokumentace skalních rytin, reliéfů a dalších prvků historické krajiny Českého Švýcarska je předmětem dlouhodobého vědecko-výzkumného úkolu pracoviště archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Autor přednášky Petr Jenč je odborným pracovníkem historického oddělení této instituce a problematikou využívání pískovcových skalních dutin od starší doby kamenné po současnost, nejstarším osídlením středního Pojizeří a severních Čech a fenoménem skalních rytin v pískovcích se zabývá dlouhodobě. Je členem Ústřední odborné komise pro pseudokras České speleologické společnosti a spolupracovníkem CHKO Český ráj, spolupracoval na projektu brněnského Archeologického ústavu AV ČR „Poslední lovci a sběrači na severu Čech“. Aktivně se podílí na ochraně přírodního a kulturního dědictví. Přednášku doplněnou diapozitivy připravil Dům kultury v Rumburku v rámci cyklu přednášek s regionální tématikou. Tyto jsou vždy vítané z pohledu návštěvníků, neboť svou náplní mají vztah k regionu, v němž žijí. Skalní rytiny jsou přemětem již bezmála pětiletého výzkumu. O prázdninách roku 2004 se jej zúčastnili někteří studenti rumburského gymnázia. Stalo se, že badatelské nadšení archeologa přeskočilo i na účastníky soustředění. Možná z některého studenta bude jednou archeolog nebo historik, ale i kdyby nebyl, tak ono prázdninové bádání ve skalách určitě prohloubilo vztah mladých lidí ke krásné přírodě našeho regionu.