Firma GESPED zvažuje hledání nové lokality pro svou firmu

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Poté, co Zastupitelstvo města Rumburku podpořilo protesty občanů proti plánované výstavbě kamionového parkoviště a čerpací stanice v areálu bývalé pekárny na Jiříkovské ulici, zvažuje firma GESPED ustoupit od svých podnikatelských záměrů v dané lokalitě. „Zastupitelstvo muselo zohlednit názory veřejnosti a nemohlo přehlédnou tak silný tlak, který občané na město vyvinuli. Z tohoto důvodu nemůže mít město zájem na tom, aby firma GESPED realizovala na daném pozemku na Jiříkovské ulici svůj záměr,“ vysvětloval místostarosta Darek Šváb zástupci firmy Josefu Bulejkovi důvody, proč město nemůže podpořit plány firmy. Přesto má město Rumburk zájem na tom, aby firma GESPED v Rumburku podnikala, a proto s ní zahájila jednání o přesunu záměru do jiné lokality města. Firma si již vyhlédla několik lokalit, mezi jinými i na Průmyslové zóně Rumburk. V některé z možných lokalit by chtěla vybudovat nejen parkoviště pro svých patnáct nákladních automobilů a čerpací stanici, která by sloužila pouze pro potřeby firmy, ale i své firemní sídlo. O tom informoval majitel firmy Josef Bulejko místostarostu Darka Švába a tajemníka Městského úřadu Rumburk JUDr. Miroslava Majzlíka na společné schůzce ve čtvrtek 20. ledna. Další jednání mezi představiteli města by mělo proběhnout nejdříve za dva týdny. Do té doby město připraví potřebné materiály o lokalitách, které si firma GESPED vyhlédla, a její představitelé se zatím s danými pozemky seznámí přímo na místě. Teprve poté se firma bude moci rozhodnout, které z míst je pro její podnikání nejvhodnější. Zároveň již bude mít i přesnější představu o tom, co udělá s pozemkem na Jiříkovské ulici a k čemu ho bude moci nadále využívat.