Farní charita Rumburk, školička pro nejmenší

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Již od 7. ledna 2005 je opět v provozu předškolní zařízení „Josífek“. Rodiče mají možnost své ratolesti svěřit do rukou sociálních pracovnic na celé dopoledne (od 8.00 do 12.00 hod.). Od pondělí do čtvrtka je školička určena především dětem, kteří kvůli svému nízkému věku nebo sociální neintegrovatelnosti nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu. V pátek pak školka patří dětem s fyzickým, mentálním či kombinovaným postižením, kterým se obětavě věnuje pí Veselá (ze SPC Rumburk) společně s pí Houžvičkovou. Již v loňském roce se našemu zařízení podařilo integrovat některé děti z naší školky do jiných mateřských škol. V důsledku toho se výrazně snížila návštěvnost v našem zařízení, a proto apelujeme na všechny rodiče - NENECHTE SVÉ DĚTI ZAHÁLET DOMA, věnujte jim část svého času a doprovoďte je k nám. Děti se dostanou do kolektivu svých vrstevníků, mají možnost získat hygienické návyky, rozumové, pohybové, hudební, pracovní a výtvarné schopnosti, ale také se mohou zúčastnit výletů a různých akcí pořádaných právě farní charitou. Najdete nás ve dvoře u Městské policie Rumburk vedle gymnázia. Martina Škodová sociální pracovnice