David Eben chválil publikum

Publikováno: 16.1.2005 Autor: red
David Eben chválil publikum
Schole tleskala aula rumburského gymnázia vstoje Vánoční dárek pro milovníky krásné hudby, koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis 27. prosince (o němž jsme informovali v prosincových RN), byl opravdu skvostný a nebylo snad jediného z 240 posluchačů, kterého by nenadchl. Síla a jednoduchost jednohlasé melodie, gregoriánského chorálu a hudební dialog s violoncellem charizmatického Jiřího Bárty, vnitřní prožitek a zaujetí mužského sboru i cellisty při interpretaci a naprosté soustředění posluchačů v zaplněné aule gymnázia vytvořilo neopakovatelnou atmosféru. Však také vyspělost publika z celého výběžku vedoucí Scholy David Eben pochválil a ocenil i návrat posluchačů k poslechu zušlechťující duchovní hudby, snad jako kompenzaci ke skličujícím světovým událostem. Již dlouho aula nezažila tak dlouhotrvající potlesk vstoje, kterým přítomní vzdali hold krásné hudbě, jejím autorům a vynikajícím interpretům. Velmi cenné je i renomé kulturního místa, které si naše město takto vytváří. Na tom, že máme v Rumburku a okolí poučené posluchače krásné hudby, má zajisté svůj nemalý podíl Rumburský komorní orchestr, jehož jednačtyřicetiletá nepřetržitá činnost na poli hudebním přináší své výsledky. Mimořádně zdařilý byl tradiční vánoční koncert 12. prosince. Líbeznou vánoční hudbu, kterou vybral do programu Miroslav Lošťák, hrál orchestr doplněný mladými hráči i mladí sólisté (altistka Táňa Smělíková, klavíristka Petra Holubová a houslistka Kateřina Sojková) s chutí a plným nasazením. Třešničkou na vánočním dortu bylo vystoupení dětského pěveckého sboru ČTYŘLÍSTEK ZŠ U Nemocnice v Rumburku, který zazpíval evropské vánoční písně a koledy za výborného doprovodu orchestru, s nímž sbor spolupracuje několik let. Uznání patří i oběma sbormistryním Lídě Uhrové a Ivě Šabatové, které úspěšně vedou tento největší pěvecký sbor ve městě. Pro pořadatele a pracovníky domu kultury byly obě zdařilé akce i přízeň publika, v době rekonstrukce DK a omezení činnosti, povzbuzením a výzvou k přípravě dalších zajímavých programů (ostatně jsou již na cestě).