Činnost občanské poradny Rumburk

Publikováno: 24.2.2005 Autor: red
Občanské poradenství je profesionální pomoc lidem nacházejícím se v obtížných životních situacích. Vzhledem k tomu, že obtížnou situaci vnímá každý člověk individuálně, je poradna otevřena všem lidem bez rozdílu, pokud se vnímají, že jsou v obtížné situaci. Obvykle se občané mýlí, když se domnívají, že tento typ bezplatného poradenství je určen pouze sociálně slabým skupinám lidí. Není tomu tak, neboť pro svou specifičnost není občanské poradenství protikladem advokátní služby a navíc při přijetí klienta nehledíme na finanční situaci zájemce o poradenskou službu. Advokátní služby na rozdíl od občanského poradenství radí občanům pouze v právních záležitostech a advokáti obvykle přejímají zodpovědnost za řešení klientovy situace. Občanská poradna je profesionální zařízení, které podléhá standardům pro poskytovatele sociálních služeb. Poradenství je charakteristické systémem práce s klientem, tedy komplexním přístupem ke klientovi a k jeho situaci, řízením rozhovoru podle Eganova modelu, zaměřeného na posilování klientových schopností a dovedností potřebných k zvládnutí jeho problému, kdy je klient veden k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Klient je při řešení svého problému poradcem podporován, ať už vyhledáním potřebných informací a poskytnutím návrhů řešení, asistencí, či dobrým slovem, záleží pak na samém klientovi, jakou cestou se vydá a jakým způsobem bude svoji záležitost řešit. Při vyhledávání informací a rad poradci čerpají z informační databáze (včetně databáze právních předpisů ASPI), kterou zpracovává a aktualizuje Asociace Občanských poraden, jejíž je rumburská poradna členem. Poradenství je založeno na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti a je tvořeno v současnosti 14 oblastmi, ve kterých je poradenství poskytováno. Jelikož spadá občanské poradenství do sociálních služeb, neposkytuje poradenství z oblastí daní a obchodního práva a z dalších oblastí komerčního charakteru. Občanská poradna Rumburk byla založena v roce 2002 a za tuto dobu ve zkušebním provozu zaznamenala 90 kontaktů, v roce 2003 se počet kontaktů zvýšil na 208 a v roce 2004 vzrostl na 301. Za loňský rok poradna svým klientům zodpověděla na 360 dotazů. Rozšířením komunikační a informační techniky o možnost využití internetu a díky dobré spolupráci s Internetporadnou vzrostl zájem i o e-mailové poradenství, což se projevuje i ve zvýšeném počtu internetových dotazů: 39 za rok 2004, 2 v roce 2003. Nejčastěji se klienti na poradnu obracejí osobně návštěvou. V roce 2004 převažovaly problémy z oblasti právního systému a jeho ochrany (podávání žalob a návrhů k zahájení soud. řízení), dále pracovněprávních vztahů a sporů se zaměstnavateli, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, dále problematiky rodiny, mezilidských vztahů a bydlení. V Občanské poradně Rumburk v loňském roce vzrostl i počet dotazů týkajících se domácího násilí. Nejvíce klientů přicházelo do poradny z Rumburka, statisticky jsme však zaznamenaly klienty pocházející i z okolních obcí Šluknovska a hlavně díky internetovému poradenství i téměř ze všech krajů ČR. Občanská poradna Rumburk, člen AOP Sukova 1055, Rumburk tel.: 412 384 745 e-mail: poradna.charita@tiscali.cz www.obcanske-poradny.cz