Chráníme památné stromy

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Na odboru životního prostředí pracujeme na vyhlášení dalších památných stromů, resp. významných krajinných prvků (VKP) v územním obvodu města Rumburk. Dospěli jsme k názoru, že je vhodné oslovit občanskou veřejnost s žádostí o konkrétní návrhy na zařazení jednotlivých stromů, stromořadí event. stanovišť do režimu výraznější ochrany, kterou poskytuje právě postavení památných stromů nebo VKP. Vážení spoluobčané, očekáváme Vaše návrhy jakož i další náměty vzájemné spolupráce. Uvítáme příspěvky do Rumburských novin, dopisy, maily a samozřejmě i Vás osobně na našem odboru. Těšíme se na další spolupráci. pracovníci odboru živ. prostředí Městského úřadu Rumburk