Autobusové firmy bojují o trh na Šluknovsku

Publikováno: 1.2.2005 Autor: red
Na posledním zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kterého se kromě krajského zastupitele Jaroslava Foldyny zúčastnili i všichni krajští zastupitelé z našeho regionu, se velice bouřlivě diskutovalo o tom, kým a jak bude zajišťována dopravní obslužnost na Šluknovsku. Dlouhé roky převážely cestující autobusy firmy ČSAD BUS a.s., Ústí nad Labem, která se ovšem v listopadu minulého roku transformovala a na její místo nastoupila nástupnická firma Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. Přibližně v tutéž dobu proběhlo na Krajském úřadě v Ústí nad Labem poptávkové řízení na poskytovatele dopravní obslužnosti na Šluknovsku, které vyhrála nově založená varnsdorfská dopravní firma Stanislava Jeníka Q BUS. Ta od 1. ledna 2005 zahájila svou činnost zajištěním spojů do Prahy. Na základě poptávkového řízení by měly od 1. května její žluté autobusy provozovat dopravu i po místních linkách. Způsob, jakým bylo poptávkové řízení a jeho vyhodnocení realizováno výběrovou komisí, se ovšem nelíbí Do-pravnímu podniku Ústeckého kraje a.s., který v řízení neuspěl a přišel tak o své postavení na Šluknovsku a tisíce cestujících denně. Prezident této společnosti Karel Havel zpochybnil na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska regulérnost poptávkového řízení a informoval starosty o podání žaloby proti tomuto poptávkovému řízení. Firma se navíc cítí být poškozena i tím, že jako nástupnická firma ČSAD BUS a.s., Ústí nad Labem ještě neobdržela licence od Ústeckého kraje opravňující ji provozovat autobusovou dopravu po celém Ústeckém kraji včetně Šluknovska, přestože má na to ze zákona právo. Podle zástupců firmy je jejich předností zejména ekologická doprava (Ekobus), kvalitní vozový park, nově zavedený systém plateb na čipové karty a zejména nižší cena při zachování rozsahu stávající dopravní obslužnosti. To vítají především starostové, jelikož právě oni hradí značnou část ztráty z dopravní obslužnosti ze svých městských rozpočtů. Q BUS naopak nabízí kraji o padesát procent dopravních spojení více než dosud za původní cenu. Tedy za částku, kterou ročně na pokrytí ztrát dopravní obslužnosti kraj a města Šluknovska doplácela. „Nevěřím tomu, že padesátiprocentní navýšení spojů je potřebné a bude efektivní,“ reagoval na tyto informace místostarosta města Rumburku Darek Šváb. „Je sice hezké, že budou autobusy jezdit častěji, ale není jisté, že se podaří je naplnit cestujícími a neprovozovat tak linky bez dalších citelných finančních ztrát. Ty nakonec budou muset hradit města ze svých rozpočtů, a tak se můžeme dočkat i toho, že místo čtyř milionů zaplatíme čtrnáct. A to je něco, s čím nelze v žádném případě souhlasit. Za reálné považuji navýšení rozsahu dopravní obslužnosti zhruba o deset procent.“ Jeho názor podpořil i místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda: „Nabízíte nám více dopravních spojení za prý stejné peníze. Je to jako nabízet nám o polovinu větší řízek za stejné peníze, přestože my již několik let usilujeme o to mít stejný řízek za peníze menší.“ Na to reagoval ředitel krajské agentury IDS Ústeckého kraje Petr Maxa s tím, že kraj má zřízen účet, ze kterého může potřebné čtyři miliony uhradit, a pokud Šluknovsko nebude chtít kraji pomoct s úhradou za základní dopravní obslužnost ze svých zdrojů, bude muset kraj k tomuto kroku přistoupit sám. Starostové odmítají za kraj hradit základní dopravní obslužnost, když sami hradí kategorii ostatní dopravní obslužnosti. Ale chtějí vědět, jestli podnikání provozovatele autobusové dopravy na Šluknovsku je efektivní a jestli ztráty na dopravní obslužnosti nemohou být nižší. A jak tedy bude zajištěna autobusová doprava ve Šluknovském výběžku? Do 31. dubna 2005 bude po místních autobusových linkách přepravovat cestující společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. Ta zajišťuje i spojení s Prahou, Ústím nad Labem a Děčínem. Podle zástupců společnosti prý budou jezdit na místních linkách i po prvním květnu, třeba bez licencí. Q BUS zatím spojuje Šluknovsko pouze s Prahou, od 1. května by měl podle kraje zajišťovat dopravu na dvanácti autobusových linkách na Šluknovsku. Na ty nemají zatím licence, stejně jako na provoz dopravy mezi Libercem a Ústím nad Labem.