Zástupci rumburského gymnázia v Milánu

Publikováno: 24.12.2004 Autor: red
Pracovní tým pedagogů rumburského gymnázia ve složení Mgr. Kroutil, Dr. Beránek a Mgr. Peroutková se zúčastnil ve dnech 1. - 5. 12. 2004 v italském městě Milano přípravné schůzky mezinárodního projektu „The Nature for the Next Generation of Europeans“. Tohoto projektu se v rámci programu COMENIUS 1 financovaného EU zúčastní studenti středních škol z Německa, Itálie, Polska a Velké Británie. Tříletý projekt bude zaměřen na problematiku životního prostředí. V první fázi projektu se budou studenti ve svých školách zabývat řešením daných úkolů. V druhé fázi projektu se budou studenti i pedagogové jednotlivých škol pravidelně setkávat, seznamovat se s výsledky své práce a diskutovat o způsobech řešení možných konfliktů vznikajících vzájemným působením člověka a životního prostředí. Přípravná fáze tohoto projektu bude zakončena na jaře 2005 konkrétním rozpracováním projektu a jeho předložením ke schválení komisi EU v anglické či německé verzi. Případné schválení projektu bude jistě přínosem nejen pro studenty a pedagogy Gymnázia Rumburk, ale i zviditelněním celého Šluknovského výběžku. Mgr. R. Kroutil ředitel školy