Ústecký kraj má staronového hejtmana - Jiřího Šulce

Publikováno: 24.12.2004 Autor: red
Nově zvolení zastupitelé Ústeckého kraje se ve středu 8. prosince sešli na své první ustavující schůzi, které až do chvíle zvolení nového hejtmana předsedala nejstarší členka zastupitelstva Hana Lukáčová. Čest zahájit jednání však připadla Pěveckému sboru ZUŠ z Ústí nad Labem Evy Randové. Zastupitelé se ujali svých mandátů složením předepsaného slibu a podpisem listiny. Hlavním bodem jednání byla volba hejtmana a rady kraje. Návrh KSČM pro tajné hlasování pro volbu hejtmana nebyl přijat, a tak se hlasovalo veřejně. Jedinou nominaci na post hejtmana přednesl klub ODS, a to svého lídra Jiřího Šulce - ten byl také hejtmanem Ústeckého kraje znovu zvolen. Ve veřejném hlasování pro něj hlasovalo 52 zastupitelů z 54 přítomných. Jeden zastupitel se hlasování zdržel a jeden nehlasoval. „Byl bych rád, abychom zapomněli, odkud pocházíme a na všechny minulé spory - dostali jsme důvěru občanů a musíme nyní pracovat v jejich prospěch, ne ve svůj osobní,“ řekl ve svém poděkování nově zvolený hejtman. Prvním náměstkem hejtmana, který je pověřen zastupováním hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo kdy nevykonává funkci, byl zvolen člen nové Rady Ústeckého kraje Radek Vonka (ODS). Druhým náměstkem hejtmana byl zvolen člen rady Petr Fiala (ODS). Dalšími radními jsou Milan Franc (ODS), Vladimír Záhorský (ODS), Antonín Terber (ODS), René Budjač (ODS), Vlastimil Doležal (ODS), Robert Šatník (ODS), Jan Kubata (ODS) a Pavel Kouda (ČSSD). Radní Jiří Šulc, Radek Vonka, Petr Fiala, Milan Franc, Vladimír Záhorský, Antonín Terber, René Budjač a Pavel Kouda byli zastupitelstvem schváleni jako uvolnění členové rady, to znamená, že budou svou funkci vykonávat tzv. na plný úvazek. Kromě nich byl zvolen uvolněný předseda finančního výboru zastupitelstva Petr Husák (ČSSD) a předseda kontrolního výboru Zděnek Lavička (ČSSD). Hejtman Jiří Šulc bude mít na starosti oblast legislativy, dopravy a silnic, vnějších vztahů, kontroly a krizového řízení, místohejtmanu Radku Vonkovi připadla oblast regionálního rozvoje, územního plánu, životního prostředí a zemědělství, školství, kultury. Petr Fiala, druhý náměstek hejtmana, má v kompetenci oblast ekonomickou, projekty EU, majetek a investice a oblast sociální. Návrh Stanislava Rybáka (KSČM), zřídit výbor pro národnostní menšiny, jehož předsedkyní by byla Dana Hrábková, nebyl zastupitelstvem přijat. Zastupitelé dále schválili rozpočtové provizorium na období I. čtvrtletí roku 2005 a jeho pravidla, stejně tak byl schválen převod finančních prostředků ze státního rozpočtu na obce.