Tříkrálová sbírka 2005

Publikováno: 24.12.2004 Autor: red
Začátkem ledna 2005, tj. v době připomínky Tří králů, budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky tří králů s koledou a budou vybírat do zapečetěných pokladniček příspěvky od občanů. Jedná se o Tříkrálovou sbírku, kterou organizuje Sdružení Česká katolická charita, jejímž účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla s cílem umožnit občanům podílet se na tomto díle. Stejně jako každý rok, tak i letos bude Tříkrálová sbírka probíhat v Rumburku a v Jiříkově. Pořádá ji Farní charita Rumburk ve spolupráci s rumburskou farou ve dnech 7. a 8. 1. 2005. Dne 7. 1. 2005 se jedna skupinka tří králů bude pohybovat mezi Lužickým a Dobrovského náměstím a dne 8. 1. 2005 rumburští a jiříkovští tříkráloví koledníci budou navštěvovat i domácnosti. Pokud Vás tři králové ve Vaší domácnosti nenavštíví, můžete do této sbírky přispět formou složenky, kterou byste měli obdržet do poštovní schránky ve dnech od 8. do 10. 1. 2005. Do Tříkrálové sbírky se zapojí děti a mládež - převlečeni za tři krále budou koledovat za doprovodu dospělé osoby a občany obdarovávat kalendářem na rok 2005 a cukříkem s logem charity. Doprovázející dospělá osoba (vedoucí skupinky) musí být označena průkazkou se jménem, na níž bude podpis litoměřického biskupa, ředitelky Diecézní charity Litoměřice a razítko Farní charity Rumburk. Číslo průkazky musí být totožné s číslem zapečetěné pokladničky. Tyto pokladničky s logem charity jsou zapečetěné Městským úřadem Rumburk. Většinu vybraných prostředků v daném místě (65 %) obdrží místní pořadatel (Farní charita Rumburk) na svou činnost, 10 % bude použito na humanitární pomoc v zahraničí a zbývající procento prostředků připadne na diecézní charitu a režii sbírky. O výsledku Tříkrálové sbírky Vás budeme informovat ihned po jejím skončení. Za finanční příspěvky jménem potřebných Vám děkuje Farní charita Rumburk. Zdeňka Ondrušová ředitelka FCH