Společnost TUR si připomněla pět let od svého založení

Publikováno: 24.12.2004 Autor: red
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska (TUR) si neobvyklým způsobem připomněla pět let své existence. V pondělí 6. 12. 2004 zasadila na zahradě svého sídla v Lipové čp. 424 mladý stromek lísky turecké. Vlastnoruční pomoc při zasazení stromku poskytl i lipovský starosta Zdeněk Doležal. K zasazení mělo dojít již o tři týdny dříve, ale tehdy ho překazila nečekaná sněhová nadílka. Společnost TUR je neziskovou organizací se sídlem v Lipové. „Ve Šluknovském výběžku působí od roku 1999 a snaží se přispívat k trvale udržitelnému rozvoji v oblasti ochrany životního prostředí a přírody, rozvoji cestovního ruchu i kulturní a sociální oblasti v česko-německém pohraničí. Každoročně připravuje řadu akcí, např. Hvězdicovou jízdu, Jarmark starých řemesel v Lipové i česko-německé jazykové kurzy v Horním Podluží. Usiluje mimo jiné o záchranu podstávkových domů a oživení tzv. solné stezky,“ připomněl pět let existence Společnosti TUR Filip Mágr. Filip Mágr ze Společnosti TUR vysvětlil, čím se vysazená líska turecká liší od známějších keřů lísky obecné: „Strom dorůstá do výšky zhruba patnáct metrů. Plodem jsou jedlé oříšky, které rostou v bohatých trsech. Stromek byl v Lipové vysazen v souladu s plány obce na výsadbu zeleně. Jedná se o nenáročnou dřevinu, která by se v budoucnu měla stát ozdobou návsi v Lipové.“ Výsadba stromku v Lipové byla rovněž připomínkou Dne stromů, který se slaví různorodými akcemi vždy v podzimních měsících. Poprvé se slavil roku 1872 v Nebrasce na podnět propagátora a ochránce přírody J. S. Mortona. České země se k této akci připojily počátkem dvacátého století. Po desítkách let odmlky se Den stromů v České republice připomíná znovu od roku 2000.