Česko - německá spolupráce proti nezaměstnanosti

Publikováno: 24.12.2004 Autor: red
Již tradiční spolupráce „Německo - české projekty 2005“ směřuje v pohraničních oblastech k výměně zkušeností a spolupráci převážně v sociální oblasti. V příštím roce se v květnu abude v rámci těchto projektů v Rumburku konat Sociální fórum s hlavním tématem „Práce a nezaměstnanost“. Toto fórum se konalo letos v Drážďanech za účasti mnoha kompetentních osob z obou stran hranice. Na české dobrovolné sociální pracovníky čeká setkání se svými kolegy v německé Míšni, kde se mimo jiné seznámí s městem a s jeho světově proslulou výrobou míšenského porcelánu. Kromě tohoto setkání připravila německá strana na 27. a 29. května návštěvu Jahnishausenu s ukázkou práce a výsledků místního občanského sdružení. Určitou obdobou této aakce na naší straně bude 1. až 3. července rodinný víkend v obci Růžová spojený s tamní tradiční poutí v den sv. Petra a Pavla. K premiérovým akcím projektu bude patřit setkání „Keramik Workschop“ 10. a 11. června v Drážďanech a 6. až 9. července v Děčíně, určené především mladým lidem. Mimochodem, keramickému kroužku v Rumburku věnovali právě němečtí přátelé keramickou pec. Nejen mládeži je pak určena zářijová cyklistická túra na trase Pirna, Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Roudnice a Mělník. Dobrovolným účastníkům všech akcí projektu pak německá strana nabízí bezplatné kurzy němčiny pro začátečníky i pokročilé v Rumburku. Průkopníkem a střediskem česko-německého projektu je již skoro deset let Katolická farní charita v Rumburku a evangelická EEB v Drážďanech. Ke společným poradám a akcím se však připojují i další zájemci z jiných měst, například varnsdorfské občanské sdružení Na křižovatce nebo zájemci z České Kamenice. Dveře dalším zájemcům z řad jednotlivců i organizací jsou otevřeny dokořán.