Vážení spoluobčané,

Publikováno: 18.12.2003 Autor: red
Vážení spoluobčané,zanedlouho přivítáme nový rok a s tím starým se rozloučíme. Mnohým z nás přinesl mnoho dobrého, k některým byl naopak snad i krutý. Na svět mezi nás přišli noví lidé, ale mnoho z těch, které jsme měli rádi a měli je v úctě, odešli. Každý z nás zaznamenal zisky, ale i bolestné a nenávratné ztráty. Stojíme na konci roku a při pohledu zpátky mě nezbývá nic jiného, než s úctou a pokorou poděkovat. Děkuji Vám všem, dospělým i dětem tohoto města, kteří jste pro jeho rozkvět a pro blaho a radost svých sousedů udělali byť jen maličký kousek práce. Kteří jste přispěli, třeba i zdánlivě bezvýznamným sebráním papírku ze země a jeho vyhozením do koše, ke kráse města, ve kterém žijeme. Děkuji a vážím si Vás všech, kteří se dokážete, i přes své osobní problémy a starosti, usmívat na druhé, naslouchat jim a pomáhat jim. Děkuji všem svým kolegům zastupitelům a radním za jejich zodpovědně odvedenou práci pro město a v neposlední řadě i všem zaměstnancům města - úředníkům, hasičům, policistům, kulturním a sportovním pracovníkům... Dovolte mi, abych vám do nového roku popřál. Přeji Vám především zdraví, stav těla i duše, kterého si často nevážíme, dokud o něj nepřijdeme. Přeji Vám, aby vaše zdraví bylo bytelné a stálé, aby vás nesoužila bolest a strádání. Zároveň vám přeji alespoň špetku nezbytného štěstíčka, a zvláště pak plnou náruč lásky, hlavně od těch nejbližších a k těm nejbližším. Přeji Vám, aby nikdo z Vás nebyl na svátky sám, aby každý měl v tyto dny u sebe blízkou osobu, někoho s kým je mu dobře, koho má rád a kdo má rád jeho. Přeji Vám a tomuto městu, aby se nám do příštího roku podařilo společnými silami zvyšovat jeho kredit, aby se nám dařilo zlepšovat     jeho vzhled a vybavenost. Aby se nám podařilo vedle krásných sportovních areálů vybudovat v příštím roce i skvělý kulturní stánek v nynějším domě kultury, takový, na který bychom mohli být všichni hrdí a pyšní a mohli se jím chlubit i před jinými městy, stejně jako se můžeme pyšnit stále krásnějším Lužickým náměstím. Je toho hodně, co bych si pro Vás přál. Každému, kdo chce pracovat dobrou práci, která by ho uspokojovala po všech stránkách. Rodičům, prarodičům a dětem dobré vztahy, učitelům dobré žáky, žákům dobré učitele, policistům   málo zločinců a občanům klid ve městě, dobré sousedské vztahy, a tak dále a tak dále. Ale také bych Vám přál, abychom i nadále žili ve šťastném městě, kterému se vyhýbají živelné pohromy, povodně a vichřice. A hlavně modré mírové nebe, abychom mohli všichni klidně žít, aby se naše maminky nemusely bát přivést na tento svět své děti, a aby naše děti netrpěly nouzí, bolestí a válečnými útrapami.

Obraz Johanna Birnbauma "Večer tříkrálový".

Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku jen to nejlepší.

Ing. Jaroslav Sykáček starosta města