Republikový Sněm nezávislých komunálních politiků

Publikováno: 18.12.2003 Autor: red
autor: Jan Sembdner Dne 29.11.2003 se v Mladé Boleslavi konal II. celorepublikový Sněm nezávislých komunálních politiků. Nositelem této myšlenky a organizátorem této akce bylo politické hnutí SNK sdružení nezávislých. Sněmu se zúčastnilo celkem 160 nezávislých komunálních politiků (primátoři, náměstci hejtmanů, starostové, místostarostové aj.), a to z celé ČR. Sněmu se dále zúčastnilo šest členů Senátu Parlamentu ČR. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci okresu Děčín a Ústeckého kraje. SNK sdružení nezávislých připravilo pro účastníky zajímavý program a delegáti se zabývali např. otázkami voleb do krajských zastupitelstev, Senátu PČR a Evropského parlamentu. Všechny tyto volby proběhnou v roce 2004. Sněm se dále zabýval současnou politickou a ekonomickou situací v naší zemi. Dále byl projednán rámcový programový dokument pro krajské volby a velmi zajímavým tématem na jednání byl rovněž předpokládaný dopad změn v DPH na hospodaření obcí po 1.5.2004. Dále se sněm zabýval projednáním možností dotačních titulů v Evropské unii. V závěru svého jednání sněm přijal následující prohlášení. "SNK sdružení nezávislých přistoupí sebevědomě k volbám do krajských zastupitelstev v roce 2004 a ve třinácti krajích připraví jeho členové prostor na kandidátkách pro výrazné osobnosti, které se ztotožní se zásadami volebního programu SNK sdružení nezávislých."