Občanská poradna Rumburk se stala členen AOP

Publikováno: 18.12.2003 Autor: red
autor: Kateřina Ondrušová, vedoucí OP Rumburk Občanská poradna Rumburk (OP Rumburk) zřízená při Farní charitě Rumburk se stala na základě rozhodnutí výkonného výboru Asociace občanských poraden řádným členem Asociace občanských poraden (AOP). Tato asociace je sdružení, jehož cílem je sdružovat občanské poradny v České republice, které občanům poskytují informace, rady a aktivní pomoc v nekomerčních oblastech - např. sociální dávky, bydlení, pracovně právní vztahy, majetkoprávní vztahy apod. Dalším cílem AOP je metodicky podporovat vznik a rozvoj nových občanských poraden, kontrolovat naplňování jejich cílů, přispívat analýzou a vyhodnocováním dotazů ke zkvalitňování politiky a zákonodárství na celostátní úrovni a poskytovat těmto poradnám profesní podpůrné služby, jako je zajišťování školení pro poradce, poskytování informačního servisu a podpory v rozvoji služeb. Občanské poradny poskytují poradenské služby bezplatně, diskrétně, nezávisle a nestranně. Otevírací doba Občanské poradny Rumburk: pondělí a středa od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod., úterý, čtvrtek, pátek od 9.00 do 12.00 hod. Poradenské služby mimo tuto provozní dobu lze sjednat jen po předchozí domluvě s poradcem. Kontakt: Občanská poradna Rumburk při Farní charitě Rumburk, Sukova 1055, 408 01 Rumburk, tel.: 412 384 745, e-mail: poradna.charita@tiscali.cz OP Rumburk je finančně podporo-vána MPSV ČR, Úřadem práce Děčín a Městem Rumburk.