ČERVENÁ STUŽKA 2003

Publikováno: 18.12.2003 Autor: red
autor: Michaela Martinková Každý rok jsou pořádány nejrůznější charitativní akce, z nichž putují vybrané peníze na fondy, které je nejvíce potřebují. Do jedné z nich se zapojila i třída 3. SO ze SOŠ sociální Šluknov. Tato akce probíhala 1. prosince 2003 pod názvem Červená stužka 2003, neboli pomoc pro lidi postižené virem HIV. Žákyně školy byly rozděleny do šesti skupinek a navštívily Rumburk, Šluknov, Jiříkov, Krásnou Lípu a Českou Lípu, zamířily do škol, na úřady, do obchodů a oslovovaly i kolemjdoucí občany. Většina lidí jim na tuto charitu přispívala ochotně, někteří i nad rámec stanovené částky 10 Kč. Kontrolu a přepočítání vybrané částky měli na starosti učitelé školy, a ti nakonec dívkám sdělili, že celková výše vybrané částky činí 8.604,50 Kč. "Chtěly bychom poděkovat všem lidem, kteří se společně s námi zasloužili o úspěch celé akce a všem, kteří přispěli na dobrou věc," nechaly se slyšet studentky SOŠ sociální ze Šluknova.