Stručně ze zasedání zastupitelstva

Publikováno: 19.12.2002 Autor: red
autor: SV. V úterý 10. prosince se na sále v městské knihovně sešli zastupitelé města Rumburku na svém již 2. zasedání. Program jednání byl rozšířen o dva nové body, a to o informace o současném stavu reformy veřejné správy a dále o problematiku lékařské služby první pomoci (LSPP). Po projednání majetkových záležitostí vyslechli zastupitelé informaci o hospodaření města k 31.10.2002. Bod projednání smlouvy o revolvigovém úvěru uvedl místostarosta Darek Šváb, který řekl, že důvodem návrhu přijetí revolvigového úvěru je potřeba financování reformy veřejné správy a na to navazujícího objemu investičních akcí a dále pak časový nesoulad v naplňování příjmů a výdajů a rovněž také dosud neschválený státní rozpočet pro rok 2003. Poté zastupitelé rozhodli o přijetí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 25 mil. Kč od KB, a.s. se splatností do 1 roku a se zajištěním rozpočtovými příjmy (s navrhovanou úrokovou sazbou 6 M PRIBOR + 0,4 % p.a., t.j. k 2.12. 2002 3,13 % p.a.). Dále pak zastupitelé rozhodli o tom, že v případě nepřítomnosti starosty p. Ing. Sykáčka bude zastupujícím místostarostou p. Darek Šváb. Řízením městské policie pověřili zastupitelé místostarostu p. Radka Engla. O probíhají reformě veřejné správy hovořil tajemník městského úřadu Mgr. Pavel Šuk s tím, že město v současné době jedná o spolupráci s městy Děčínem a Varnsdorfem. Zastupitelé byli informováni o odstoupení pana Karla Schäfera z dozorčí rady 1. Zdravotní Rumburk, a.s. a delegovali jako zástupce města na valnou hromadu této společnosti Ing. Jaroslava Sykáčka. Zastupitelé dále pak rozhodli o poskytnutí příspěvku ve výši 250 tis. Kč na oftalmologický přístroj. Po projednání informace o lékařské službě první pomoci uložilo zastupitelstvo starostovi města, aby od zástupce hejtmana Ústeckého kraje vyžádal informace o koncepci LSPP a rychlé lékařské pomoci (RLP) na území okresu Děčín pro rok 2003.