Právní poradna

Publikováno: 19.12.2002 Autor: red
autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu Jsme starší manželé a bydlíme v okrajové části města. V těsné blízkosti našeho domu je další dům, který byl dlouhou dobu nevyužívaný. Nedávno se do tohoto domu nastěhovali nějací lidé, kteří provedli pár stavebních úprav, přičemž jednou z nich je vybudování okna přímo naproti našemu oknu do obývacího pokoje. Protože k těmto lidem chodí mnoho návštěv, všichni mají možnost nahlížet do našeho obývacího pokoje, což také činí. Toto nás značně obtěžuje. Mohl by soud uložit těmto lidem povinnost podle § 127 občanského zákoníku, aby mezi našimi domy zvýšili plot tak, aby nám nemohli tímto způsobem zasahovat do soukromí? Jak tedy jistě víte, občanský zákoník ve svém § 127 uvádí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, a že zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek. V odstavci 2 tohoto ustanovení je dále uvedeno, že je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání sousedících pozemků a staveb, může soud po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit. Ve Vašem případě sice určitým způsobem dochází k zásahu do Vašeho soukromí, bohužel však, podle současné právní teorie a judikatury, není možné obtěžování pohledem ze strany souseda pokládat za obtěžování nad míru přiměřenou poměrům. Není u nás totiž zvykem (a často by to nebylo ani reálné), aby si ploty či jiné zábrany kolem svých domů budovali Ti, kteří by ze své nemovitosti mohli sousedy obtěžovat pohledem. Naopak to budete Vy, kdo se bude muset postarat o přiměřené zábrany proti nahlížení do Vašich oken, a to například pořízením jiných záclon, žaluzií, závěsů apod.