Okénko do Lužické nemocnice

Publikováno: 19.12.2002 Autor: red
autor: Dr. Bačová

ŠEDÝ ZÁKAL - KATARAKTA

Šedý zákal je v celosvětovém měřítku nejčastější příčinou slepoty. V r. 1990 bylo na světě zaznamenáno 38 milionů slepých lidí, z toho téměř 42 % v důsledku šedého zákalu. Rozlišujeme šedý zákal získaný a vrozený. Podle příčin vzniku se získaná katarakta dělí na stařecký šedý zákal (nejčastější), poúrazový, šedý zákal vzniklý jako následek ozařování, dále při celkových onemocněních (jako např. u pacientů s cukrovkou), při jiných očních onemocněních a také jako důsledek toxického působení léků. Vrozený šedý zákal se může projevit buď v dětství nebo i v pozdějším věku. Asi v 0,4 % se objevuje šedý zákal u novorozenců jako následek virového onemocnění matky v prvních měsících těhotenství či následkem užívání některých léků v tomtéž období. V 1/3 výskytu však příčina zůstává neobjasněna. Stařecký šedý zákal se nejčastěji objevuje u populace ve věku 65 - 74 let, proto je také u lidí nad 65 let operace šedého zákalu nejčastějším operačním výkonem. Zazní-li v ordinaci věta: "Máte šedý zákal," většina pacientů se zalekne. Přitom se jedná jen o přirozený proces stárnutí organismu, jehož podstatou je zkalení čočky provázené poklesem a změnou zrakových funkcí. Operace šedého zákalu je v současné době běžným operačním výkonem, který má vést k obnově normálních zrakových funkcí. První pokusy o léčbu šedého zákalu se prováděly již před 4.000 lety v Babylonii, kde se vyskytovali tzv. píchači zákalů. Po celou dobu však tato metoda probíhala ve znamení tápavých pokusů. Teprve až v novověku začali působit oční specialisté (okulisté), kteří speciální jehlou propichovali cíleně tento šedý zákal. Jednalo se o zanoření čočky na dno oční bulvy a tím se zraková schopnost obnovila. Teprve až v 18. století se poprvé povedlo odstranit zkalenou čočku z oka. Tento zákrok provedený francouzským lékařem je považován za počátek moderní oční chirurgie. My naštěstí žijeme již ve století 21. a operace šedého zákalu dosáhla takového pokroku, že pacient může ihned po zákroku odejít domů a pracovní neschopnost obvykle není delší než 6 týdnů. Samotná operace probíhá v místním znecitlivění oka speciálními očními kapkami, takže pacient je při plném vědomí a může s chirurgem komunikovat. Operace se provádí pod mikroskopem. Operatér provede speciálním nožem minimální řez a pak za použití viskózního materiálu odstraní přední pouzdro čočky. Tím se obnaží zkalené jádro čočky, které se pak pomocí sondy ovládané ultrazvukem rozdrtí a odsaje. Zůstane tak čiré zadní pouzdro původní čočky, do kterého se uloží nová umělá čočka. Tato operační technika má několik výhod. Jednou z hlavních je minimalizace pooperačních komplikací, dále urychluje zrakovou rehabilitaci, zkracuje délku operace a tím celkovou náročnost operace pro pacienta. Pacient může odejít po operaci ihned domů. I přes poměrně rychlý průběh operace šedého zákalu ne každý pacient z našeho regionu měl možnost ji podstoupit v okamžiku, kdy začal mít zrakové potíže. Důvodem byl rostoucí počet pacientů čekajících na operaci, čímž se prodlužovala objednací doba až na 18 měsíců. Nejbližším městem s očním oddělením, kde se operace provádějí, je Děčín. V současné době se v naší malé nemocnici podařilo znovu oživit oční chirurgii - především právě operace šedého zákalu. A tak velký dík za naše pacienty patří právě novému vedení Lužické nemocnice, kterému nebyl osud našich pacientů lhostejný a bez jejichž podpory by k obnovení operativy nedošlo. Čekání na operaci by se prodlužovalo a náš region by se tak mohl alespoň v něčem přiblížit např. Španělsku, kde je průměrná čekací doba na operaci katarakty ve státních zdravotnických zařízeních asi kolem 4 let.