Názory čtenářů

Publikováno: 19.12.2002 Autor: red
autor: Koucký Rostislav, Rumburk Vážení čtenáři Rumburských novin, pan Josef Eder se v posledním vydání Rumburských novin ptá "Kdy zvítězí pravda nad lží a nenávistí." Já to samozřejmě nevím, ale rád bych reagoval na obsah tohoto článku. Panu Ederovi se nelíbí obsah mého příspěvku uveřejněného v RN ze 7.11.2002, který prý směřuje na samu podstatu demokracie. V pojetí demokracie podle p. Edera by se mělo uveřejňování takovýchto článků, které neladí s oficiálními názory některých politických stran, prostě zakázat, namísto výměny různých názorů. I já bych uvítal, kdyby redakce RN měla k dispozici množství příspěvků našich čtenářů, které by se zabývaly místní problematikou. Námětů by se jistě našlo dost. Například vím, že mnoha občanům se nelíbí, že se naše město mění v asijskou tržnici, jenomže si nedovedu představit, kde by občané sociálně slabší nakupovali levné ošacení a obuv, když v běžných obchodech by museli zaplatit tisícové částky. Mnozí z nás se jistě setkali v samoobsluze s případy, kdy matka nemohla svému dítěti koupit čokoládu, kterou si vybralo. Mnozí naši spoluobčané by mohli vyprávět a psát o tom, jak se žije rodině s dětmi odkázané na sociální podporu, nebo o pocitech nyní již bývalých zaměstnanců jednoho rumburského podniku, kteří jako "dárek k Vánocům" dostali výpověď ze zaměstnání. Nikoho samozřejmě nezajímá, kde najdou jiné zaměstnání. Naše město bývalo před válkou i za tzv. totality průmyslovým střediskem výběžku a tam, kde nyní roste plevel, byly lány obilí a pastviny. To není tesknění po starých časech, to je realita současného kapitalismu. V řadě míst naší republiky je to ještě horší. O tom by mohli vyprávět ti z půl milionu nezaměstnaných, důchodci a tisíce bezdomovců, kteří musí přespávat v různých "brlozích". To jistě ví i pan Eder, který mi vytýká, že píši v bolševickém stylu. Nevím proč k takovému názoru dospěl, ale pamatuji si, že za okupace byli všichni odpůrci označováni za bolševiky, než byli povražděni v koncentrácích. Jakou "nálepku" by zasloužil asi milion občanů, kteří v parlamentních volbách volili komunisty? Pokud to pana Edera uklidní, nejsem členem žádné politické strany a snažím se věci vidět objektivně. Pan Eder mi vytýká kritiku pana ministra, který nabízí naše území pro vedení "hvězdných válek". Skutečně jsem toho názoru, že po rozpuštění Varšavské smlouvy po skončení "studené války" mělo zaniknout i NATO. Nebezpečí nových válek, to je to poučení, které pan Eder tak zlehčuje. To, co v článku pana Edera postrádám, jsou věcné argumenty či upozornění na zkreslování historických zkušeností. Pan Eder dochází ve svém článku k závěru, že se mi nelíbí polistopadový vývoj. Kapitalismus je v naší zemi realitou a je na politické reprezentaci, aby svými činy prokázala jeho přednosti, ne mně, ale všem občanům. Je mnoho negativních jevů v naší společnosti, které máme právo všichni kritizovat, a je na politické scéně, aby si s nimi poradila.