FCH Rumburk děkuje

Publikováno: 19.12.2002 Autor: red
autor: Z. Ondrušová Jménem svým, všech spolupracovníků, dobrovolníků a klientů Farní charity Rumburk děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli na podpoře sociální práce naší organizace a podpořili jakýmkoliv způsobem její činnost. Díky této podpoře jsme mohli pomáhat v profesionálních projektech určených našim spoluobčanům, jako je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, občanská poradna, projekt pro rodiny s dětmi a v dobrovolnických projektech pro seniory a pro rodiny s handicapovanými dětmi. Velmi děkujeme našim 27 dobrovolným spolupracovníkům, kteří nezištně a zdarma pomáhali po celý rok např. v sociálním šatníku, v práci s dětmi, se seniory apod. Děkujeme Městu Rumburk, Městu Varnsdorf, Úřadu práce Děčín - pobočka Rumburk, MPSV ČR, MV ČR, Nadaci NROS z programu Gabriel, Nadaci EURONISA Liberec, Nadaci PP MA 21 DC, Ústeckému kraji, všem spolupracujícím organizacím našeho města, sponzorům, občanům a všem příznivcům. Přejeme jim požehnaný rok 2003, zdraví, pohodu a pokojné svátky.