Zápis do 1. tříd již 3. Února

Publikováno: 13.1.2000 Autor: red
Ředitelé základních škol v Rumburku vyhlašují zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2000/2001. Jedná se o děti, které se narodily v roce 1993 a do 31.8.1994. Zápis probíhá na jednotlivých školách ve čtvrtek 3. února 2000. ZŠ Tyršova ZŠ U Nemocnice ZŠ Jiříkovská ZŠ V. Kováře ZŠ Starokřečanská 14.00 - 17.00 h. 13.00 - 17.00 h. 14.00 - 17.00 h. 14.00 - 17.00 h. 14.00 - 17.00 h. K zápisu je třeba rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, případně doklad o odkladu povinné školní docházky. Pokud neobdržíte pozvánku k zápisu, je nutno dostavit se do té školy, která přísluší obvodem k vašemu bydlišti.