Tříkrálová sbírka 2001

Publikováno: 14.12.2000 Autor: red
autor: rd Česká katolická charita organizuje na začátku roku 2001 celonárodní sbírku, určenou na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Sbírka bude zahájena několik dní před Zjevením Páně, Tří králů, případně i několik dní poté (přibližně od 3.1. do 8.1.2001). Skupinky Tří králů z farnosti Rumburk navštíví domácnosti a instituce ve městě s koledou. Dále budou umístěny dvě pokladničky, a to ve Farní charitě Rumburk v Sukově ul. 1055 a na Farním úřadě v Rum-burku , Dobrovského nám. 11. Kdo bude mít zájem přispět na charitní dílo, může tak učinit přímo v charitě i na faře ve dnech 3. - 5.1.2001. Tam budou připravené zapečetěné schránky. Kdo bude mít zájem o návštěvu koledníků doma, nahlásí svou adresu na faře, tel. 33 24 13. Případné dotazy volejte na charitu, tel: 33 27 74.