Proč nemohou někteří členové sboru Capella Adjuvantes zpívat?

Publikováno: 13.1.2000 Autor: red
I ke mně se již doneslo, že v souboru Capella Adjuvantes vznikly nějaké rozpory, ale protože soubor vystupuje na představeních tak, jak má nasmlouváno, tak mě ani nenapadlo, že by mohly být vážnějšího charakteru, než bývá běžné ve větším kolektivu. Navštívil mě jeden člen souboru, který mi ve více než hodinovém rozhovoru popsal současný stav a náladu v souboru včetně toho, co tomu předcházelo. Když nebudu komentovat předchozí spory (včetně osobního napadání), které v souboru byly, pak jistě nelze přehlédnout hluboké rozhořčení jistě většiny členů sboru nad tím, že by soubor (dle dopisu rozeslaného sbormistrem) měl po odzpívání Rybovy České mše vánoční skončit na dobu jednoho roku (důvodem měla být zdravotní pauza pro sbormistra). A tak se část členů souboru sešla na schůzce v naději, že se jim podaří vymyslet nějaké řešení, aby soubor svou činnost nemusel přerušit. Informace o této akci se donesly k panu sbormistrovi, který na ně zareagoval způsobem poněkud podivným. Jak mi člen souboru sdělil: "Obvolal nás, kteří jsme se zúčastnili, a zakázal nám navždy činnost v souboru. O svého koníčka tedy z ničeho nic přišlo asi 10 lidí." A tak přesto, že šlo o snahu zachovat soubor, jeho jméno a činnost, nesetkala se s oceněním, kterého je jistě hodna, neboť tito lidé věnovali souboru mnoho svého volného času bez jakýchkoli nároků a jen s tím, že budou moci zpívat, což právě nyní již nesmí. A co Vy na to, pane sbormistře? Odpověď Milá paní redaktorko, na Vaši otázku zasílám odpověď. Jde pouze o odvěký problém všech sborů. Jedna ze sopranistek začne požadovat od sbormistra sólo, když dám sólo jiné, rozjede dotyčná proti sbormistrovi kampaň. Nehodlám to propírat v novinách. V mých adjuvantech mohou zpívat všichni kromě zpěvačky, která kampaň i dusno v souboru přes půl roku rozdmýchává. S úmyslem zkvalitnit náš výkon jsme v říjnu zahájili pěvecký kurz povinný pro každého člena sboru. Původně jsem sice uvažoval o přestávce v činnosti, ale nakonec se nové vedení sboru rozhodlo najít jiné řešení: přeložili jsme zkoušku z úterý na čtvrtek, aby se jí mohla zúčastňovat jak moje zastupující sbormistryně, tak lektorka kurzů i klavírní korepetitor. Na návrh některých členů, kteří nemají čas nebo kuráž kurz absolvovat, a přesto by si rádi zazpívali, jsme se dohodli, že při koncertech ve Šluknovském výběžku, na nichž se bude zpívat starý repertoár (koledy, Rybova mše nebo Svatováclavská mše), si mohou přijít zazpívat i oni. Veškerá činnost souboru Capella Adjuvantes pokračuje tedy dál. Na pěveckých kurzech se s každým členem sboru jednotlivě nacvičuje každý nový part, zavedli jsme dělené zkoušky po třech čtyřech zpěvácích. Připravujeme se na mnohem náročnější koncerty než dosud: velmi náročným počinem souboru bude premiéra rekonstrukce RUMBURSKÉ MŠE KE SV. BARTOLOMĚJI (Missa sancti Bartolomei Rumburgensis) od rumburského barokního skladatele J.Ch. Kridela, podle v Bibliotheque nationale de France objeveného hudebního materiálu. Soubor se také připravuje na natáčení CD s názvem KANTORSKÁ HUDBA 17. - 19. století NA ŠLUKNOVSKU. Igor Heinz sbormistr Capella Adjuvantes