Pro podnikatele

Publikováno: 13.1.2000 Autor: red
Odbor územního plánování, investic a životního prostředí MěÚ Rumburk upozorňuje všechny podnikatele, kteří provozují topná zařízení k vytápění svých objektů, na povinnost předložit do 15. února 2000 výpočet poplatku za znečišťování ovzduší za uplynulý rok. Výpočet předkládají provozovatelé, kteří užívají tepelný zdroj s výkonem nižším než 200 kW a používají jako palivo hnědé a černé uhlí a topný olej s obsahem síry nad 0,3 %. Tato povinnost je stanovena zákonem č. 212/1994 Sb. o ochraně ovzduší a dle stejného zákona je orgán státní správy povinen uložit pokutu v případě nesplnění této povinnosti. Oznámení si můžete vyzvednout v podatelně městského úřadu.