Ministryně ocenila v St. Marienthalu práci dobrovolných pracovníků

Publikováno: 13.1.2000 Autor: red
V neděli 5. prosince 1999 se konalo v mezinárodním středisku "Potkávání" v St. Marienthalu poblíž města Ostritz v SRN, v rámci akce "Den dobrovolné práce", setkání dobrovolných pracovníků ze tří zemí - Polska, České republiky a Německa. Zahájeno bylo ekumenickou mší v klášterním kostele, kterou celebrovali zástupci církve ze všech pozvaných zemí. Záslužnou a obětavou práci dobrovolných pracovníků ocenila ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež v Bonnu Dr. Christine Bergmann. V SRN vykonávají 34 % dobrovolné práce v sociální oblasti právě dobrovolní pracovníci. Paní ministryně uvedla, že rok 2001 bude vyhlášen jako "Mezinárodní rok dobrovolné práce". Mezinárodní síť dobrovolných pracovníků by měla být ještě víc propojena než tomu je dosud. Do budoucna je také důležité zapojit do této práce více mladých lidí, ale zároveň je potřeba využít zkušeností seniorů. Tato práce je záslužnou činností pro celou společnost, a proto jí musíme věnovat po zásluze dostatek pozornosti. V dalším programu vystoupili starostové z Polska a České republiky. Město Rumburk reprezentoval pan starosta Jan Sembdner, který připomněl historické souvislosti a společné dějiny našich zemí a citoval přání našeho pana prezidenta Václava Havla, který byl v Rumburku v létě letošního roku na návštěvě, aby se zlepšila komunikace a dobré vztahy na obou stranách hranic. Pan starosta zdůraznil možnosti využívání projektů přeshraniční spolupráce v další kooperaci a zájem našich spoluobčanů o navazování a prohlubování přátelských vztahů. Pan Josef Eder, spolupracovník FCH Rumburk, představil práci dobrovolných pracovníků Farní charity Rumburk, navýšení jejich počtu a zájem o takovou práci, při které mohou pomáhat lidem v nouzi, dále seznámil přítomné se sociálními aktivitami ve městě Rumburku a vyslovil přání nadále spolupracovat s našimi německými a polskými přáteli. FCH Rumburk oznamuje V roce 2000 byl provoz v šatníku FCH zahájen v úterý dne 4. ledna a otevřeno bude vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod.