Mateřská škola děkuje

Publikováno: 14.12.2000 Autor: red
autor: Eva Trávníčková, ředitelka MŠ Sukova Již několik let navštěvuje mateřské školy Mikuláš s čertem a andělem v podání skvěle maskovaných výchovných pracovnice DDM. Jejich ztvárnění je rok od roku lepší a lepší a strach dětí není vůbec žádný. S radostí této návštěvě zpívají a recitují. Pro zaměstnance MŠ zůstává povinnost připravit dárečky, aby mohly být děti obdarovány. V tomto roce se nám balíčky lépe plnily, neboť nám k bohatšímu obsahu přispěla MUDr. Blanka Andršová sladkostmi a paní Hana Kůlová ořechy. Náš vřelý dík patří manželům Matějčkovým, zástupcům firmy LIMA za sponzorský dar ve výši 7.000,- Kč, který využijeme při nákupu hraček pod vánoční stromky. Ty nám zajistí pan Ing. Jelínek z Unilesu. Náš dodatečný dík patří manželům Matějčkovým za hřejivá slova, kterými ocenili naši práci v červnovém vydání RN. Všem výše jmenovaným děkuji za celý kolektiv MŠ.