FCH Rumburk děkuje

Publikováno: 14.12.2000 Autor: red
autor: Zdeňka Ondrušová, s kolektivem spolupracovníků všem svým dárcům, sponzorům a příznivcům, kteří v roce 2000 podpořili činnost farní charity. Děkujeme představitelům města Rumburk za poskytnutí prostor a finančních prostředků na projekty farní charity. Také úřadu práce, farnímu úřadu a dalším institucím, bez jejichž pomoci se neobejdeme. Proto můžeme pomáhat sociálně slabším rodinám s dětmi, pečovat o staré občany, kteří naši pomoc potřebují, pomáhat ohrožené mládeži z ulice s využitím jejich volného času a rodinám s mentálně postiženými dětmi. Děkujeme také všem dobrovolným pracovníkům při pomoci v šatníku, studentkám SZŠ v Rumburku a dobrovolníkům, kteří se starají o seniory v Rumburku, v Jiříkově a Filipově. Jménem svým i klientů FCH a lidí v nouzi děkuje ředitelka Farní charity Rumburk