A jak se chodí Vám…

Publikováno: 14.12.2000 Autor: red
autor: SV. se mě zeptal jeden rumburský občan po telefonu, odvolávaje se na článek z Rumburských novin s názvem "Jak se Vám chodí". Abych Vás uvedla do obrazu - jednalo se o rekonstrukci chodníků na tř. 9. května, v ul. Máchova, Jiříkovská a Palackého. S odvoláním na tento článek dotčený občan poukázal na stav komunikace ul. Větrná od křižovatky s ul. Zadní po napojení na V. Kováře. Na místě samém jsme si s kolegou vyzkoušeli, jaké to je onu komunikaci sjet v autě. Moje osobní konstatování (po jízdě krokem, protože jinak to ani nejde) je, řečeno stručně - "nic moc". Obrátila jsem se proto s žádostí o stanovisko k této situaci na p. Ločárka z odboru komunálních věcí a silničního stavební úřadu MěÚ v Rumburku.   Vyjádření p. Ločárka Ano, občan má pravdu. Ulice Větrná je skutečně ve špatném stavu. Povrch a penetrace se rozpadá a ulice je již téměř nesjízdná. V roce 2001 se v této ulici, ale i v ulici Na Pěšině a Zadní bude provádět výstavba plynovodu. Poté bude následovat v ul. Větrná a Na Pěšině stavba kanalizace s napojením do kanalizační stoky a v neposlední řadě i rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci programu Phare. Po dokončení staveb tedy dojde i na nový povrch v celém rozsahu v ul. Větrná a Na Pěšině.